PREFAGRP

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
30 czerwca 2024 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 lutego 2024 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 PREFAGRP NWZA ws. zatwierdzenia powołania członków RN w drodze kooptacji, odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu.
1 września 2023 PREFAGRP NWZA ws. zatwierdzenia powołania członków RN w drodze kooptacji, odwołania i powołania członków RN.
14 sierpnia 2023 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
31 lipca 2023 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 lutego 2023 PREFAGRP Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
14 lutego 2023 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
29 grudnia 2022 PREFAGRP NWZA ws. zmiany statutu.
1 grudnia 2022 PREFAGRP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
21 listopada 2022 PREFAGRP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2022 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
31 października 2022 PREFAGRP NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073).
10 października 2022 PREFAGRP NWZA ws. zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą do 10.000.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498).
27 września 2022 PREFAGRP NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 6.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073).
31 sierpnia 2022 PREFAGRP Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
16 sierpnia 2022 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
18 lipca 2022 PREFAGRP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
11 lipca 2022 PREFAGRP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
30 czerwca 2022 PREFAGRP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
11 marca 2022 PREFAGRP Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
10 marca 2022 PREFAGRP Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C.
14 lutego 2022 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
26 stycznia 2022 PREFAGRP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
21 stycznia 2022 PREFAGRP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
14 stycznia 2022 PREFAGRP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz wyrażania zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Luboniu.
15 listopada 2021 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
8 października 2021 PREFAGRP NWZA ws. wyrażenia zgody na wniosek zarządu w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach spółki.
15 września 2021 PREFAGRP NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.
16 sierpnia 2021 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 PREFAGRP NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zmiany statutu.
17 maja 2021 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
10 maja 2021 PREFAGRP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
22 marca 2021 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 PREFAGRP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
23 września 2020 PREFAGRP NWZA ws. zmian w statucie.
19 sierpnia 2020 PREFAGRP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
13 sierpnia 2020 PREFAGRP Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 PREFAGRP Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 PREFAGRP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
6 lutego 2020 PREFAGRP Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
7 listopada 2019 PREFAGRP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
8 sierpnia 2019 PREFAGRP Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
18 czerwca 2019 PREFAGRP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
21 maja 2019 PREFAGRP Publikacja raportu za 2018 rok.
9 maja 2019 PREFAGRP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
11 lutego 2019 PREFAGRP Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
8 listopada 2018 PREFAGRP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
24 września 2018 PREFAGRP NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
13 sierpnia 2018 PREFAGRP Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 PREFAGRP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
23 maja 2018 PREFAGRP Publikacja raportu za 2017 rok.
9 maja 2018 PREFAGRP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
8 lutego 2018 PREFAGRP Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
9 listopada 2017 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
9 sierpnia 2017 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 PREFAGRP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.
24 maja 2017 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
9 maja 2017 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
9 lutego 2017 PREFAGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 PREFAGRP Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A i 250.000 akcji serii B.