HORNIGOLD

Data Spółka Wydarzenie
14 października 2024 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
29 lutego 2024 HORNIGOLD Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 lutego 2024 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
26 stycznia 2024 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
12 stycznia 2024 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
31 maja 2022 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
31 maja 2021 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 HORNIGOLD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 czerwca 2020 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
15 maja 2020 HORNIGOLD Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
31 maja 2019 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii F.
1 czerwca 2018 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2017 rok.
21 maja 2018 HORNIGOLD NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do tworzenia oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek celowych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
15 maja 2018 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
31 maja 2017 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2016 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 lutego 2016 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
9 czerwca 2015 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
14 maja 2015 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
9 maja 2015 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2014 rok.
26 marca 2015 HORNIGOLD NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
13 lutego 2015 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
16 grudnia 2014 HORNIGOLD NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
14 listopada 2014 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 HORNIGOLD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
16 czerwca 2014 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 lipca 2013 HORNIGOLD Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
29 czerwca 2013 HORNIGOLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
21 czerwca 2013 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2012 rok.
24 maja 2013 HORNIGOLD Pierwszy dzień notowań na NC 7.226.025 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 maja 2013 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 HORNIGOLD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 HORNIGOLD Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 HORNIGOLD WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
15 maja 2012 HORNIGOLD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
13 kwietnia 2012 HORNIGOLD Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 HORNIGOLD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
18 sierpnia 2011 HORNIGOLD NWZA ws. połączenia ze spółką GO MOBI! Sp. z o.o.
17 sierpnia 2011 HORNIGOLD Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
1 sierpnia 2011 HORNIGOLD WZA
21 czerwca 2011 HORNIGOLD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 czerwca 2011 HORNIGOLD Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
16 czerwca 2011 HORNIGOLD Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
19 maja 2011 HORNIGOLD Debiut spółki na NC.