M4B

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 M4B Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
7 listopada 2023 M4B NWZA ws. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
14 sierpnia 2023 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 M4B ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2022.
31 maja 2023 M4B Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 grudnia 2022 M4B Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
14 listopada 2022 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
14 października 2022 M4B Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
13 października 2022 M4B Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
14 września 2022 M4B ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2021.
16 sierpnia 2022 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 M4B Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 lipca 2021 M4B ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020.
14 maja 2021 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
26 sierpnia 2020 M4B ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
14 sierpnia 2020 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020 M4B Publikacja raportu za 2019 rok.
29 czerwca 2020 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
15 października 2019 M4B Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
3 września 2019 M4B Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
2 września 2019 M4B Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
14 sierpnia 2019 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 M4B ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
31 maja 2019 M4B Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 września 2018 M4B Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
3 września 2018 M4B Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
31 sierpnia 2018 M4B Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
14 sierpnia 2018 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 lipca 2018 M4B NWZA ws. podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy.
29 czerwca 2018 M4B ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 M4B Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 M4B ZWZA ws. m.in. podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016.
31 maja 2017 M4B Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
1 sierpnia 2016 M4B NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
30 czerwca 2016 M4B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2015.
13 czerwca 2016 M4B Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
19 kwietnia 2016 M4B Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
18 kwietnia 2016 M4B Scalenie akcji w stosunku 80:1.
11 kwietnia 2016 M4B Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
6 kwietnia 2016 M4B Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 lutego 2016 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 stycznia 2016 M4B NWZA ws. wykorzystania kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
30 grudnia 2015 M4B NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz scalenia (połączenia) akcji.
13 listopada 2015 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
17 września 2015 M4B NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 sierpnia 2015 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 M4B Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 M4B ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, anulowania uchwał z poprzedniego NWZA z dnia 12.02.2014 oraz zmian w składzie RN.
16 czerwca 2014 M4B Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 lutego 2014 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 lutego 2014 M4B NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie na NC akcji serii E, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
21 stycznia 2014 M4B NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 M4B ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
13 czerwca 2013 M4B Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 czerwca 2012 M4B WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
14 czerwca 2012 M4B Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 M4B Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 M4B Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 M4B Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 M4B WZA
14 czerwca 2011 M4B Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 M4B Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 kwietnia 2011 M4B Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 kwietnia 2011 M4B Debiut spółki na NC.