MERLINGRP

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MERLINGRP Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MERLINGRP Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
29 maja 2024 MERLINGRP Publikacja raportu za 2023 rok.
21 kwietnia 2023 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
14 listopada 2022 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
17 marca 2022 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
14 maja 2021 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
8 grudnia 2020 MERLINGRP NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 29 marca 2018 roku, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 19 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019 r., odwołania członka RN i powołania członka RN.
13 listopada 2020 MERLINGRP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 MERLINGRP Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
17 czerwca 2020 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz zmiany uchwały numer 8 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018.
15 maja 2020 MERLINGRP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 MERLINGRP Publikacja raportu za 2019 rok.
23 grudnia 2019 MERLINGRP NWZA ws. zmiany uchwały numer 8 ZWZ z 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2019 MERLINGRP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
17 października 2019 MERLINGRP NWZA ws. zmiany uchwały numer 8 ZWZ z 24 czerwca 2019 w sprawie pokrycia straty za rok 2018, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2019 MERLINGRP Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 czerwca 2019 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
15 maja 2019 MERLINGRP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 MERLINGRP Publikacja raportu za 2018 rok.
20 marca 2019 MERLINGRP Dzień pierwszego notowania na NC 3.500.000 akcji serii F oraz 6.320.860 akcji serii G.
14 listopada 2018 MERLINGRP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 września 2018 MERLINGRP Dzień pierwszego notowania na NC 76.781 akcji serii A oraz 110.000 akcji serii C.
14 sierpnia 2018 MERLINGRP Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 MERLINGRP Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MERLINGRP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
10 kwietnia 2018 MERLINGRP Dzień pierwszego notowania na NC 76.781 akcji serii A, 110.000 akcji serii C oraz 9.875.225 akcji serii E.
29 marca 2018 MERLINGRP NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A, emisji warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 lutego 2018 MERLINGRP Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MERLINGRP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MERLINGRP Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
31 maja 2017 MERLINGRP Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 MERLINGRP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 MERLINGRP Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
21 marca 2017 MERLINGRP Wznowienie publicznej subskrypcji akcji serii E.
17 marca 2017 MERLINGRP Zawieszenie publicznej subskrypcji akcji serii E.
14 lutego 2017 MERLINGRP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 lutego 2017 MERLINGRP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
15 grudnia 2016 MERLINGRP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
22 listopada 2016 MERLINGRP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
10 listopada 2016 MERLINGRP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 MERLINGRP Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
20 lipca 2016 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
10 czerwca 2016 MERLINGRP Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 MERLINGRP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 MERLINGRP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 MERLINGRP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MERLINGRP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
28 lipca 2015 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
22 czerwca 2015 MERLINGRP Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MERLINGRP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
25 lutego 2015 MERLINGRP NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 lutego 2015 MERLINGRP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
24 września 2014 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
14 sierpnia 2014 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 maja 2014 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MERLINGRP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MERLINGRP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MERLINGRP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
19 czerwca 2013 MERLINGRP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
6 czerwca 2013 MERLINGRP NWZA ws. zmian w składzie RN.
23 maja 2013 MERLINGRP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
9 maja 2013 MERLINGRP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
12 lutego 2013 MERLINGRP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
8 stycznia 2013 MERLINGRP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia prawa poboru, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Kadry Menadżerskiej, emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
7 listopada 2012 MERLINGRP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
7 sierpnia 2012 MERLINGRP Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
25 czerwca 2012 MERLINGRP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 czerwca 2012 MERLINGRP Debiut spółki na NC.