BLOOBER

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 BLOOBER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
24 września 2024 BLOOBER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 BLOOBER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
10 stycznia 2024 BLOOBER Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.200.000 akcji serii A, 887.890 akcji serii B, 2.220.000 akcji serii C, 4.365.100 akcji serii D, 1.636.270 akcji serii E. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2023 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
13 czerwca 2023 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
17 marca 2023 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
17 sierpnia 2022 BLOOBER Dzień pierwszego notowania na NC 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
16 sierpnia 2022 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
6 czerwca 2022 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
18 marca 2022 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 marca 2022 BLOOBER NWZA ws. zmiany uchwał nr 14 i 15 NWZ z dnia 6 listopada 2019 roku, wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę pożyczki członkowi zarządu i in.
15 listopada 2021 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
19 października 2021 BLOOBER NWZA ws. zmiany uchwały nr 13 NWZ z 6 listopada 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji programu motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2021 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
21 czerwca 2021 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 marca 2021 BLOOBER Split akcji w stosunku 1:10.
15 lutego 2021 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
8 grudnia 2020 BLOOBER NWZA ws. podziału (splitu) akcji, zmiany statutu, zmiany uchwał nr 13 i 14 NWZ z 6 listopada 2019 roku oraz zmian w składzie RN.
13 listopada 2020 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz podziału (splitu) akcji.
13 sierpnia 2020 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
5 czerwca 2020 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
13 listopada 2019 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
6 listopada 2019 BLOOBER NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 sierpnia 2019 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia straty z lat ubiegłych.
31 maja 2019 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
9 listopada 2018 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
1 czerwca 2018 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
6 marca 2018 BLOOBER NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN, sporządzania sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
13 lutego 2018 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
17 lipca 2017 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
30 maja 2017 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
11 maja 2017 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
4 maja 2017 BLOOBER NWZA ws. powołania członków RN.
14 lutego 2017 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 listopada 2016 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
29 czerwca 2016 BLOOBER Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
24 czerwca 2016 BLOOBER Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
28 stycznia 2016 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
21 lipca 2015 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR.
28 czerwca 2015 BLOOBER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
12 maja 2015 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
31 marca 2015 BLOOBER Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
24 lutego 2015 BLOOBER Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
19 lutego 2015 BLOOBER Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
18 lutego 2015 BLOOBER Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
17 lutego 2015 BLOOBER Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.
9 lutego 2015 BLOOBER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji otwartej, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC, powołania dodatkowych członków zarządu oraz zmiany statutu.
9 lutego 2015 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 BLOOBER ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
27 czerwca 2014 BLOOBER Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
24 czerwca 2014 BLOOBER Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
12 maja 2014 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 lutego 2014 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
8 listopada 2013 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 BLOOBER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu.
26 czerwca 2013 BLOOBER Publikacja raportu za 2012 rok.
8 maja 2013 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
8 lutego 2013 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
9 listopada 2012 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 października 2012 BLOOBER NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zmiany w składzie RN.
9 sierpnia 2012 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 BLOOBER WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
9 maja 2012 BLOOBER Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 BLOOBER Publikacja raportu za 2011 rok.
9 lutego 2012 BLOOBER Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 BLOOBER Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 BLOOBER NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
10 sierpnia 2011 BLOOBER Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 BLOOBER Publikacja raportu za 2010 rok.
29 czerwca 2011 BLOOBER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
27 czerwca 2011 BLOOBER Debiut spółki na NC.