PASSUS

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2022 PASSUS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 PASSUS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
21 czerwca 2022 PASSUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
28 kwietnia 2022 PASSUS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
3 marca 2022 PASSUS Publikacja raportu za 2021 rok.
28 lutego 2022 PASSUS NWZA ws. sporządzania przez spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF / MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 listopada 2021 PASSUS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 PASSUS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
15 lipca 2021 PASSUS Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
8 lipca 2021 PASSUS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
7 lipca 2021 PASSUS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
27 maja 2021 PASSUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
13 maja 2021 PASSUS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
18 marca 2021 PASSUS Publikacja raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 PASSUS Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
13 listopada 2020 PASSUS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
2 września 2020 PASSUS Dzień pierwszego notowania na NC 999.900 akcji serii A oraz 400.600 akcji serii E.
20 sierpnia 2020 PASSUS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
19 sierpnia 2020 PASSUS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 sierpnia 2020 PASSUS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
4 czerwca 2020 PASSUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 PASSUS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 PASSUS Publikacja raportu za 2019 rok.
21 stycznia 2020 PASSUS NWZA ws. podziału – zmiany oznaczenia części akcji serii A oraz zmiany statutu.
13 listopada 2019 PASSUS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
10 września 2019 PASSUS Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
27 sierpnia 2019 PASSUS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
26 sierpnia 2019 PASSUS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
13 sierpnia 2019 PASSUS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
12 czerwca 2019 PASSUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
13 maja 2019 PASSUS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 PASSUS Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 PASSUS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 PASSUS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
17 lipca 2018 PASSUS Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 71.400 akcji serii B, 63.400 akcji serii D, 248.300 akcji serii F.