FOREVEREN

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 FOREVEREN Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 FOREVEREN Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
20 września 2023 FOREVEREN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
19 września 2023 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 sierpnia 2023 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 FOREVEREN Publikacja raportu za 2022 rok.
3 listopada 2022 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 października 2022 FOREVEREN NWZA ws. zmiany statutu.
9 sierpnia 2022 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
5 lipca 2022 FOREVEREN Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
20 czerwca 2022 FOREVEREN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
17 czerwca 2022 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
13 czerwca 2022 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
16 maja 2022 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 FOREVEREN Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
5 maja 2021 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 FOREVEREN Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
22 czerwca 2020 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
27 kwietnia 2020 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 FOREVEREN Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
8 sierpnia 2019 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
24 maja 2019 FOREVEREN Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
31 stycznia 2019 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
31 października 2018 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
25 lipca 2018 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
31 maja 2018 FOREVEREN Publikacja raportu za 2017 rok.
30 kwietnia 2018 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
31 stycznia 2018 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
6 listopada 2017 FOREVEREN Dzień pierwszego notowania na NC 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
14 sierpnia 2017 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
26 czerwca 2017 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
31 maja 2017 FOREVEREN Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
18 kwietnia 2017 FOREVEREN Dzień pierwszego notowania na NC 3.139.003 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
14 lutego 2017 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
24 października 2016 FOREVEREN NWZA ws. zmiany statutu.
30 września 2016 FOREVEREN Dzień pierwszego notowania na NC 460.997 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
16 sierpnia 2016 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2016 FOREVEREN Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 maja 2016 FOREVEREN Dzień pierwszego notowania na NC 1.539.003 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
15 lutego 2016 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
22 grudnia 2015 FOREVEREN NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2015 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
15 czerwca 2015 FOREVEREN Publikacja raportu za 2014 rok.
20 maja 2015 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań na NC 9.960.997 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
15 maja 2015 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
20 listopada 2014 FOREVEREN NWZA ws. dopuszczenia akcji serii L do publicznego obrotu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji, połączenia ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A. oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 października 2014 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G, H, I, J i K.
14 sierpnia 2014 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 FOREVEREN ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
28 maja 2014 FOREVEREN Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 kwietnia 2014 FOREVEREN NWZA ws. wyboru członków RN.
14 lutego 2014 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
4 września 2013 FOREVEREN Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 FOREVEREN ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2013 FOREVEREN Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
17 grudnia 2012 FOREVEREN NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2012 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
22 czerwca 2012 FOREVEREN WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
21 maja 2012 FOREVEREN Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
16 marca 2012 FOREVEREN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zniesienia osobnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
1 marca 2012 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
29 lutego 2012 FOREVEREN Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 lutego 2012 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 lutego 2012 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
10 stycznia 2012 FOREVEREN Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
27 grudnia 2011 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 grudnia 2011 FOREVEREN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
30 listopada 2011 FOREVEREN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie.
15 listopada 2011 FOREVEREN Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 FOREVEREN Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
21 czerwca 2011 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
20 czerwca 2011 FOREVEREN Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 maja 2011 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
18 kwietnia 2011 FOREVEREN Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 kwietnia 2011 FOREVEREN Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6 kwietnia 2011 FOREVEREN Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
5 kwietnia 2011 FOREVEREN Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
20 marca 2011 FOREVEREN WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru.
2 marca 2011 FOREVEREN Publikacja raportu za 2010 rok.
15 lutego 2011 FOREVEREN Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
25 stycznia 2011 FOREVEREN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 stycznia 2011 FOREVEREN Debiut spółki na NC.