PBGAMES

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PBGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PBGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
26 czerwca 2024 PBGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok, pokrycia straty za 2023 rok oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2024 PBGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
8 maja 2024 PBGAMES Publikacja raportu za 2023 rok.
14 lutego 2024 PBGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 PBGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 PBGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 PBGAMES ZWZA
15 maja 2023 PBGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
8 maja 2023 PBGAMES Publikacja raportu za 2022 rok.
14 lutego 2023 PBGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
23 stycznia 2023 PBGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 4.395.490 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2022 PBGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 PBGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.
15 sierpnia 2022 PBGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 PBGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 maja 2022 PBGAMES Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 PBGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 PBGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 PBGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 PBGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 PBGAMES Publikacja raportu za 2020 rok.
15 maja 2021 PBGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 PBGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 PBGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
20 października 2020 PBGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 4.000.000 akcji serii A1 oraz 100.600 akcji serii D.
12 sierpnia 2020 PBGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
12 sierpnia 2020 PBGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
14 lipca 2020 PBGAMES Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 PBGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 PBGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 PBGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 PBGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
21 czerwca 2019 PBGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2018 rok.
15 maja 2019 PBGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
8 maja 2019 PBGAMES Publikacja raportu za 2018 rok.
21 marca 2019 PBGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
18 lutego 2019 PBGAMES NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru, zatwierdzenia wyboru na członka RN Mateusza Kozłowskiego, wybranego w drodze kooptacji oraz powołania nowych osób do składu RN.
26 czerwca 2018 PBGAMES Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A2, 831.900 akcji serii B, 594.833 akcji serii C.