GENRG

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 GENRG Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
26 czerwca 2023 GENRG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 marca 2023 GENRG Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
27 czerwca 2022 GENRG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 GENRG Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 GENRG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 GENRG Publikacja raportu za 2020 rok.
29 grudnia 2020 GENRG NWZA ws. powołania członka RN oraz nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla spółki i spółek powiązanych osobom lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych.
16 listopada 2020 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
2 lipca 2020 GENRG ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
21 maja 2020 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 GENRG Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 GENRG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 GENRG Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 GENRG Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
17 października 2018 GENRG Dzień pierwszego notowania na NC 5.945.632 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
6 sierpnia 2018 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 GENRG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
30 maja 2018 GENRG Publikacja raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 lutego 2018 GENRG Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 GENRG ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 GENRG Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 GENRG Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 GENRG ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 maja 2016 GENRG Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 GENRG Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 czerwca 2015 GENRG Zakończenie zapisów na akcje serii C.
9 czerwca 2015 GENRG Początek zapisów na akcje serii C.
3 czerwca 2015 GENRG Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
26 maja 2015 GENRG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, emisji obligacji.
14 maja 2015 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
22 kwietnia 2015 GENRG Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 GENRG Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 GENRG ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 GENRG Początek notowań spółki ELKOPNRG (ENR) pod nazwą GENRG (GNG), w związku ze zmianą firmy.
11 lutego 2014 GENRG NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
11 lutego 2014 GENRG Publikacja raportu za 2013 rok.
29 stycznia 2014 GENRG Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 grudnia 2013 GENRG NWZA ws. połączenia Elkop Energy S.A. z Hibertus Sp. z o.o.
13 listopada 2013 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 GENRG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
14 maja 2013 GENRG Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 GENRG Publikacja raportu za 2012 rok.
13 lutego 2013 GENRG Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
22 stycznia 2013 GENRG Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
13 grudnia 2012 GENRG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki.
11 grudnia 2012 GENRG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 listopada 2012 GENRG Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 listopada 2012 GENRG Wznowienie obrotu akcjami spółki.
29 października 2012 GENRG Split akcji w stosunku 1:500.
8 października 2012 GENRG Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
20 września 2012 GENRG NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2012 GENRG Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
31 lipca 2012 GENRG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
27 lipca 2012 GENRG Debiut spółki na NC.