SOFTBLUE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 maja 2024 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 SOFTBLUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
31 maja 2023 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
16 listopada 2022 SOFTBLUE NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2022 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 SOFTBLUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz zysku z lat ubiegłych.
31 maja 2022 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
13 maja 2022 SOFTBLUE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 lutego 2022 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
11 października 2021 SOFTBLUE Dzień pierwszego notowania na NC 46.801.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
16 sierpnia 2021 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
7 lipca 2021 SOFTBLUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
31 maja 2021 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
12 lutego 2021 SOFTBLUE Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
26 stycznia 2021 SOFTBLUE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
11 stycznia 2021 SOFTBLUE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
23 grudnia 2020 SOFTBLUE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
16 listopada 2020 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
22 października 2020 SOFTBLUE NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu – prezesem zarządu.
14 sierpnia 2020 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 lipca 2020 SOFTBLUE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
27 maja 2020 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 SOFTBLUE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
27 czerwca 2018 SOFTBLUE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
31 lipca 2017 SOFTBLUE Dzień pierwszego notowania na NC 8.868.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
28 czerwca 2017 SOFTBLUE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 SOFTBLUE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 SOFTBLUE Koniec przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii C.
16 sierpnia 2016 SOFTBLUE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 SOFTBLUE Początek przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii C.
1 sierpnia 2016 SOFTBLUE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
28 czerwca 2016 SOFTBLUE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
31 maja 2016 SOFTBLUE Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 SOFTBLUE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 SOFTBLUE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
20 stycznia 2016 SOFTBLUE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 grudnia 2015 SOFTBLUE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 13.737.500 akcji serii A oraz 4.000.000 akcji serii B.