NOVAVISGR

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
5 sierpnia 2024 NOVAVISGR Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
31 lipca 2024 NOVAVISGR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
30 lipca 2024 NOVAVISGR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
28 czerwca 2024 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
28 maja 2024 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
13 czerwca 2023 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 maja 2023 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
24 sierpnia 2022 NOVAVISGR Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.820.500 akcji serii B2 oraz 27.374.285 akcji serii C2.
10 sierpnia 2022 NOVAVISGR NWZA ws. powołania członka RN.
22 czerwca 2022 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 maja 2022 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
30 kwietnia 2022 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
31 maja 2021 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego raportu za 2020 rok.
15 marca 2021 NOVAVISGR Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marshall Nordic Limited.
1 marca 2021 NOVAVISGR Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marshall Nordic Limited.
27 listopada 2020 NOVAVISGR Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
1 października 2020 NOVAVISGR Początek notowań spółki RUBICON (RBC) pod nazwą NOVAVISGR (NVG) w związku ze zmianą firmy.
30 września 2020 NOVAVISGR Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
14 sierpnia 2020 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
18 czerwca 2020 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru.
29 maja 2020 NOVAVISGR Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
8 kwietnia 2020 NOVAVISGR Publikacja raportu za 2019 rok.
9 marca 2020 NOVAVISGR Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii B2 oraz zapisów dodatkowych.
2 marca 2020 NOVAVISGR Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii B2 oraz zapisów dodatkowych.
22 listopada 2019 NOVAVISGR Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B2.
13 listopada 2019 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
25 października 2019 NOVAVISGR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany statutu.
27 września 2019 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
17 maja 2019 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 września 2018 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
19 czerwca 2018 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
30 maja 2018 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
23 marca 2018 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
12 marca 2018 NOVAVISGR NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
10 listopada 2017 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
17 maja 2017 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
12 maja 2017 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
24 marca 2017 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
7 grudnia 2016 NOVAVISGR NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZ z 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN oraz miany w składzie RN.
14 listopada 2016 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
18 października 2016 NOVAVISGR NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
26 sierpnia 2016 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
13 maja 2016 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 kwietnia 2016 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
18 marca 2016 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
3 listopada 2015 NOVAVISGR NWZA ws. zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN oraz zmiany w składzie RN.
27 sierpnia 2015 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
3 czerwca 2015 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
14 maja 2015 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
17 czerwca 2014 NOVAVISGR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
18 kwietnia 2014 NOVAVISGR Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
17 kwietnia 2014 NOVAVISGR Scalenie akcji w stosunku 10:1.
31 marca 2014 NOVAVISGR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
28 marca 2014 NOVAVISGR Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
24 marca 2014 NOVAVISGR Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
21 marca 2014 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
5 marca 2014 NOVAVISGR NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
28 lutego 2014 NOVAVISGR Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.299 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
29 listopada 2013 NOVAVISGR Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
28 listopada 2013 NOVAVISGR Scalenie akcji w stosunku 6:1.
21 listopada 2013 NOVAVISGR Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
14 listopada 2013 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
4 listopada 2013 NOVAVISGR Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
7 października 2013 NOVAVISGR NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 z 9 lipca w sprawie zmiany dotychczasowej treści statutu.
2 września 2013 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
9 lipca 2013 NOVAVISGR NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
26 czerwca 2013 NOVAVISGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
5 czerwca 2013 NOVAVISGR Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.300.000 akcji serii H i 83.100.000 akcji serii I.
15 maja 2013 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
4 marca 2013 NOVAVISGR NWZA ws. zmian w statucie poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
22 stycznia 2013 NOVAVISGR Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G1.
7 stycznia 2013 NOVAVISGR NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
16 sierpnia 2012 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
16 maja 2012 NOVAVISGR WZA ws. m.in. pokrycia straty.
15 maja 2012 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 NOVAVISGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 grudnia 2011 NOVAVISGR Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
14 listopada 2011 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
6 września 2011 NOVAVISGR NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
31 sierpnia 2011 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 NOVAVISGR WZA
16 maja 2011 NOVAVISGR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
4 kwietnia 2011 NOVAVISGR NWZA ws. m. in. zmiany przedmiotu działalności, zmian w statucie, emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
20 marca 2011 NOVAVISGR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
2 listopada 2010 NOVAVISGR Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.