GRUPAMZ

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 GRUPAMZ Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 GRUPAMZ Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
29 maja 2024 GRUPAMZ Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 GRUPAMZ Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
4 marca 2024 GRUPAMZ NWZA ws. emisji obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje serii P oraz wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu.
14 lutego 2024 GRUPAMZ Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
6 lutego 2024 GRUPAMZ NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 4 oraz ABO Securities Ltd., emisji obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje serii P oraz wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R, zmiany statutu.
14 listopada 2023 GRUPAMZ Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 GRUPAMZ Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 GRUPAMZ Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
29 marca 2023 GRUPAMZ Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
23 marca 2023 GRUPAMZ Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 GRUPAMZ Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
22 sierpnia 2022 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
16 sierpnia 2022 GRUPAMZ Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
25 lipca 2022 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 GRUPAMZ Publikacja raportu za 2021 rok.
25 maja 2022 GRUPAMZ Początek notowań spółki INFOSCAN (IST) pod nazwą GRUPAMZ (GMZ) w związku ze zmianą firmy.
16 maja 2022 GRUPAMZ Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
8 marca 2022 GRUPAMZ Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych na akcje serii O.
22 lutego 2022 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 1.086.956 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
22 lutego 2022 GRUPAMZ Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych na akcje serii O.
14 lutego 2022 GRUPAMZ Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 lutego 2022 GRUPAMZ Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
18 stycznia 2022 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
7 stycznia 2022 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 402.298 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
30 grudnia 2021 GRUPAMZ NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ Co Sp. z o.o., odwołania i powołania do RN.
15 listopada 2021 GRUPAMZ Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 września 2021 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 206.185 akcji serii H oraz 1.500.000 akcji serii N.
16 sierpnia 2021 GRUPAMZ Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
24 czerwca 2021 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 GRUPAMZ Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
26 marca 2021 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 505.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
22 marca 2021 GRUPAMZ Publikacja raportu za 2020 rok.
10 marca 2021 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 744.680 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
15 lutego 2021 GRUPAMZ NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
7 stycznia 2021 GRUPAMZ NWZA ws. zmiany uchwały nr 6, 7, 8 i 9 NWZ z dnia 13 sierpnia 2019 r., zmiany uchwały nr 3 i 4 NWZ z dnia 27 stycznia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia prawa poboru akcji serii N oraz zmiany statutu.
5 stycznia 2021 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 822.783 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
10 grudnia 2020 GRUPAMZ NWZA ws. zmiany uchwały nr 6, 7, 8 i 9 NWZ z 13 sierpnia 2019 r., zmiany uchwały nr 3 i 4 NWZ z 27 stycznia 2020 r. oraz powołania członka RN.
1 grudnia 2020 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 352.112 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 listopada 2020 GRUPAMZ Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
5 listopada 2020 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 347.222 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 sierpnia 2020 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 388.349 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 sierpnia 2020 GRUPAMZ Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
28 lipca 2020 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 240.384 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 lipca 2020 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
17 czerwca 2020 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 549.450 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
15 maja 2020 GRUPAMZ Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 GRUPAMZ Publikacja raportu za 2019 rok.
2 marca 2020 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 190.476 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
27 stycznia 2020 GRUPAMZ NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.
24 stycznia 2020 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
30 grudnia 2019 GRUPAMZ NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.
27 grudnia 2019 GRUPAMZ Wprowadzenie do obrotu na NC 218.237 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 listopada 2019 GRUPAMZ Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
4 listopada 2019 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
13 sierpnia 2019 GRUPAMZ NWZA ws. emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, odwołania i powołania członka RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki, zmiany statutu.
2 sierpnia 2019 GRUPAMZ Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 GRUPAMZ Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 GRUPAMZ Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 GRUPAMZ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 września 2018 GRUPAMZ NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
26 lipca 2018 GRUPAMZ Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 GRUPAMZ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 GRUPAMZ Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 lutego 2018 GRUPAMZ NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań o łącznej wartości nie wyższej niż 8.000.000,00 zł oraz zmiany statutu.
12 lutego 2018 GRUPAMZ Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
28 listopada 2017 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 439.600 akcji serii D, 160.000 akcji serii E, 1.870.000 akcji serii F.
13 listopada 2017 GRUPAMZ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 GRUPAMZ Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
31 maja 2017 GRUPAMZ Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 GRUPAMZ Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 GRUPAMZ Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
30 grudnia 2016 GRUPAMZ NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz Zmiany w składzie RN.
18 października 2016 GRUPAMZ Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 GRUPAMZ Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
2 czerwca 2016 GRUPAMZ Dzień pierwszego notowania na NC 260.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
31 maja 2016 GRUPAMZ Publikacja raportu za 2015 rok.
11 maja 2016 GRUPAMZ Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 GRUPAMZ Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 GRUPAMZ Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 GRUPAMZ Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 maja 2015 GRUPAMZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 GRUPAMZ Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku.
1 maja 2015 GRUPAMZ Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
16 kwietnia 2015 GRUPAMZ Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.