MPAY

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
2 kwietnia 2024 MPAY Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
20 marca 2024 MPAY Publikacja raportu za 2023 rok.
29 lutego 2024 MPAY NWZA ws. ustanowienia nowego Programu Managerskiego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu, rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2023 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 września 2023 MPAY NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2023 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 MPAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
15 maja 2023 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 MPAY Publikacja raportu za 2022 rok.
28 lutego 2023 MPAY NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2022 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 października 2022 MPAY Dzień pierwszego notowania na NC 1.248.374 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
23 sierpnia 2022 MPAY Dzień pierwszego notowania na NC 7.387.450 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
16 sierpnia 2022 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 MPAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
23 czerwca 2022 MPAY Dzień pierwszego notowania na NC 7.363.960 akcji serii N oraz 2.600.000 akcji serii O.
16 maja 2022 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 MPAY Publikacja raportu za 2021 rok.
28 stycznia 2022 MPAY NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
14 listopada 2021 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 MPAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
14 maja 2021 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 MPAY Publikacja raportu za 2020 rok.
16 grudnia 2020 MPAY NWZA ws. powołania i odwołania członka RN.
16 listopada 2020 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 MPAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
14 sierpnia 2020 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 MPAY Publikacja raportu za 2019 rok.
16 marca 2020 MPAY NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
14 listopada 2019 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 MPAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej przez spółkę w roku 2018.
25 kwietnia 2019 MPAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
20 marca 2019 MPAY Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 maja 2018 MPAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
15 maja 2018 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 MPAY Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 MPAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
15 maja 2017 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 MPAY Publikacja raportu za 2016 rok.
8 grudnia 2016 MPAY Dzień pierwszego notowania na NC 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
14 listopada 2016 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 MPAY NWZA ws. zmian składu RN oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
15 sierpnia 2016 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 MPAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, osiągniętego w roku obrotowym 2015.
16 maja 2016 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 MPAY Publikacja raportu za 2015 rok.
30 marca 2016 MPAY NWZA ws. zmian składu RN, stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz przyjęcia zasad wynagradzania członków RN.
15 lutego 2016 MPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 grudnia 2015 MPAY NWZA ws. zmiany statutu.
16 listopada 2015 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
7 października 2015 MPAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
14 sierpnia 2015 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 MPAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, osiągniętego w roku obrotowym 2014.
25 maja 2015 MPAY Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 MPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 listopada 2014 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
11 sierpnia 2014 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MPAY ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
28 maja 2014 MPAY Publikacja raportu za 2013 rok.
8 maja 2014 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 lutego 2014 MPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
9 stycznia 2014 MPAY NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,50 zł do 0,15 zł w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
8 listopada 2013 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
25 września 2013 MPAY NWZA ws. pokrycia strat z lat ubiegłych poprzez obniżenie kapitału zakładowego oraz powołania do składu RN.
9 sierpnia 2013 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
10 maja 2013 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 kwietnia 2013 MPAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2012, dalszego istnienia spółki oraz zmiany w składzie RN.
22 marca 2013 MPAY Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 MPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 MPAY Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MPAY Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
23 maja 2012 MPAY WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
8 maja 2012 MPAY Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 MPAY Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 MPAY Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
24 listopada 2011 MPAY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 listopada 2011 MPAY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L.
21 listopada 2011 MPAY Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
24 października 2011 MPAY Debiut spółki na NC.