ARTGAMES

Data Spółka Wydarzenie
15 stycznia 2021 ARTGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 listopada 2020 ARTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
1 października 2020 ARTGAMES NWZA ws. zmiany statutu.
31 sierpnia 2020 ARTGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
10 sierpnia 2020 ARTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
8 maja 2020 ARTGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
18 marca 2020 ARTGAMES Publikacja raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 ARTGAMES NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
8 listopada 2019 ARTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
16 października 2019 ARTGAMES NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
7 sierpnia 2019 ARTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 maja 2019 ARTGAMES Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 600.000 akcji serii C, 400.000 akcji serii D.