ARTGAMES

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 ARTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 ARTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
8 maja 2024 ARTGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
15 marca 2024 ARTGAMES Publikacja raportu za 2023 rok.
9 listopada 2023 ARTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 ARTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 ARTGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
11 maja 2023 ARTGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
15 marca 2023 ARTGAMES Publikacja raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 ARTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 ARTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 ARTGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
11 maja 2022 ARTGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
16 marca 2022 ARTGAMES Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 ARTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 ARTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 ARTGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 ARTGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 ARTGAMES Publikacja raportu za 2020 rok.
15 stycznia 2021 ARTGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 listopada 2020 ARTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
1 października 2020 ARTGAMES NWZA ws. zmiany statutu.
31 sierpnia 2020 ARTGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
10 sierpnia 2020 ARTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
8 maja 2020 ARTGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
18 marca 2020 ARTGAMES Publikacja raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 ARTGAMES NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
8 listopada 2019 ARTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
16 października 2019 ARTGAMES NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
7 sierpnia 2019 ARTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 maja 2019 ARTGAMES Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 600.000 akcji serii C, 400.000 akcji serii D.