UNIFIED

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 UNIFIED Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 UNIFIED Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 UNIFIED Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 UNIFIED Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
31 lipca 2023 UNIFIED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.
30 czerwca 2023 UNIFIED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
15 lutego 2023 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
19 sierpnia 2022 UNIFIED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.
15 sierpnia 2022 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 UNIFIED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
1 marca 2022 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
14 listopada 2021 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 sierpnia 2021 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 UNIFIED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.
30 czerwca 2021 UNIFIED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
15 maja 2021 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
14 lutego 2021 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 UNIFIED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
10 sierpnia 2020 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
17 marca 2020 UNIFIED NWZA ws. wyboru członków RN.
13 stycznia 2020 UNIFIED NWZA ws. wyboru członków zarządu.
2 września 2019 UNIFIED NWZA ws. wyboru członka zarządu, ustalenia zasad wynagrodzenia zarządu, wyboru członka RN, ustalenia zasad wynagrodzenia RN.
29 czerwca 2019 UNIFIED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2019 UNIFIED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 maja 2019 UNIFIED NWZA ws. wyboru członków RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia RN.
15 maja 2019 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 września 2018 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 UNIFIED ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
30 maja 2018 UNIFIED NWZA ws. wyboru członków zarządu oraz wyboru członków RN.
21 marca 2018 UNIFIED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
27 grudnia 2017 UNIFIED NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i F do obrotu na GPW, zmiany w statucie, zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
22 grudnia 2017 UNIFIED Dzień pierwszego notowania na NC 522.631 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2017 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 UNIFIED ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 roku na kapitał zapasowy.
31 maja 2017 UNIFIED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
5 kwietnia 2017 UNIFIED Dzień pierwszego notowania na NC 5.000.000 akcji serii C oraz 1.333.333 akcji serii E.
14 lutego 2017 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
8 lutego 2017 UNIFIED Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E oferowane w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych.
25 stycznia 2017 UNIFIED Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E oferowane w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych.
14 listopada 2016 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
20 czerwca 2016 UNIFIED ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całego zysku za 2015 roku na kapitał zapasowy.
20 maja 2016 UNIFIED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 UNIFIED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
19 kwietnia 2016 UNIFIED Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 marca 2016 UNIFIED Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D.