SUMMALING

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
31 maja 2021 SUMMALING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
9 listopada 2020 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 SUMMALING ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 SUMMALING Dzień pierwszego notowania na NC 3.050.252 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
10 czerwca 2020 SUMMALING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 kwietnia 2020 SUMMALING Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji serii A i 920.034 akcji serii K.
14 lutego 2020 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
3 grudnia 2019 SUMMALING NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
25 listopada 2019 SUMMALING NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2019 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
11 września 2019 SUMMALING Dzień pierwszego notowania na NC 25.000 akcji serii H2 oraz 583.500 akcji serii J.
14 sierpnia 2019 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 SUMMALING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 SUMMALING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
21 listopada 2018 SUMMALING Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
14 listopada 2018 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 SUMMALING ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
31 maja 2018 SUMMALING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 SUMMALING Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SUMMALING Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 SUMMALING Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 SUMMALING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
26 maja 2017 SUMMALING Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 SUMMALING Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
16 marca 2017 SUMMALING Wprowadzenie do obrotu na NC 200.000 akcji serii E, 191.130 akcji serii F, 150.000 akcji serii G.
14 lutego 2017 SUMMALING Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
28 listopada 2016 SUMMALING NWZA ws. połączenia z Summa Linguae Outsourcing z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
14 listopada 2016 SUMMALING Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
18 października 2016 SUMMALING NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zawaracie umów pożyczki z członkami RN i zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru, ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki oraz zmiany statutu.
10 sierpnia 2016 SUMMALING Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 SUMMALING Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
9 maja 2016 SUMMALING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
23 marca 2016 SUMMALING Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 SUMMALING Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
15 października 2015 SUMMALING NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN, zmian w statucie i in.
30 czerwca 2015 SUMMALING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
6 maja 2015 SUMMALING Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.