COMPREMUM

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2024 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
25 września 2024 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
24 maja 2024 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
27 listopada 2023 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
23 czerwca 2023 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
29 maja 2023 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
23 listopada 2022 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
30 maja 2022 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
24 stycznia 2022 COMPREMUM Początek notowań spółki POZBUD (POZ) pod nazwą COMPREMUM (CPR) w związku ze zmianą firmy.
6 grudnia 2021 COMPREMUM NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia powołania członka RN oraz powołania członka RN.
29 listopada 2021 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 czerwca 2021 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
14 sierpnia 2020 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
26 czerwca 2020 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
16 czerwca 2020 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
10 kwietnia 2020 COMPREMUM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatne oraz zmiany statutu.
15 listopada 2019 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 sierpnia 2019 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 maja 2019 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
21 maja 2019 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
9 listopada 2018 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 maja 2018 COMPREMUM ZWZA
18 maja 2018 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
10 listopada 2017 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
26 maja 2017 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
19 maja 2017 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
8 listopada 2016 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
11 maja 2016 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
6 maja 2016 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
18 marca 2016 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
21 sierpnia 2015 COMPREMUM NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz powołanie członka RN.
30 czerwca 2015 COMPREMUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
10 czerwca 2015 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
15 maja 2015 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
27 lutego 2015 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 czerwca 2014 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 COMPREMUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
3 grudnia 2013 COMPREMUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2013 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 COMPREMUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
22 maja 2013 COMPREMUM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H oraz pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia prawa poboru tych warrantów w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz pozbawienia prawa poboru i zmiany statutu.
15 maja 2013 COMPREMUM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 COMPREMUM Publikacja raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 COMPREMUM Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
13 grudnia 2012 COMPREMUM NWZA ws. połączenia spółki Pozbud T&R S.A. ze spółką Pozbud Marketing Sp. z o.o., zmiany statutu oraz zatwierdzenia powołania członka RN.
7 listopada 2012 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
13 lipca 2012 COMPREMUM Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
30 czerwca 2012 COMPREMUM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
27 czerwca 2012 COMPREMUM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
6 czerwca 2012 COMPREMUM WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
15 maja 2012 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 COMPREMUM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
28 lutego 2012 COMPREMUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 grudnia 2011 COMPREMUM NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz zmian w statucie.
10 listopada 2011 COMPREMUM Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 października 2011 COMPREMUM NWZA ws. powołania członków RN.
22 sierpnia 2011 COMPREMUM Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 COMPREMUM WZA
10 maja 2011 COMPREMUM Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 marca 2011 COMPREMUM Publikacja raportu za 2010 rok.
5 listopada 2010 COMPREMUM Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.