ATM

Data Spółka Wydarzenie
19 października 2020 ATM Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
28 września 2020 ATM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ATM NWZA ws. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM S.A.
10 sierpnia 2020 ATM NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
7 lipca 2020 ATM Dzień wykupu akcji spółki przez AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 12 zł za akcję.
2 lipca 2020 ATM Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
19 czerwca 2020 ATM ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
29 maja 2020 ATM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
24 kwietnia 2020 ATM Publikacja raportu za 2019 rok.
16 listopada 2019 ATM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
2 września 2019 ATM Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 ATM ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
20 maja 2019 ATM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ATM Publikacja raportu za 2018 rok.
25 lutego 2019 ATM NWZA ws. zmiany statutu.
19 listopada 2018 ATM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 października 2018 ATM NWZA ws. wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 września 2018 ATM Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
27 sierpnia 2018 ATM NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
17 sierpnia 2018 ATM Wypłata dywidendy 2,46 zł na akcję.
10 sierpnia 2018 ATM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,46 zł na akcję.
9 sierpnia 2018 ATM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,46 zł na akcję.
29 czerwca 2018 ATM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11 maja 2018 ATM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ATM Publikacja raportu za 2017 rok.
21 grudnia 2017 ATM NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
29 listopada 2017 ATM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 ATM Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
25 września 2017 ATM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AAW III Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
23 sierpnia 2017 ATM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AAW III Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
31 maja 2017 ATM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 ATM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 ATM Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 ATM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
1 lutego 2017 ATM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
11 stycznia 2017 ATM NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
10 listopada 2016 ATM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 ATM NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
30 września 2016 ATM Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 ATM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
17 czerwca 2016 ATM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
30 maja 2016 ATM NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
13 maja 2016 ATM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
27 kwietnia 2016 ATM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
25 kwietnia 2016 ATM NWZA ws. ustalenia liczby członków RN na 5 osób, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
14 kwietnia 2016 ATM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
21 marca 2016 ATM Publikacja raportu za 2015 rok.
15 grudnia 2015 ATM Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
14 grudnia 2015 ATM NWZA ws. zmian w składzie RN.
12 listopada 2015 ATM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 ATM Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
30 lipca 2015 ATM Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
15 lipca 2015 ATM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
14 lipca 2015 ATM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
21 maja 2015 ATM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
14 maja 2015 ATM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ATM Publikacja raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 ATM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 października 2014 ATM Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
30 września 2014 ATM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
26 września 2014 ATM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
28 sierpnia 2014 ATM Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
16 lipca 2014 ATM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
18 czerwca 2014 ATM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o.
14 maja 2014 ATM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
5 maja 2014 ATM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o.
20 marca 2014 ATM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
3 lipca 2013 ATM Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
19 czerwca 2013 ATM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
17 czerwca 2013 ATM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
12 czerwca 2013 ATM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
15 maja 2013 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ATM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
8 kwietnia 2013 ATM NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
26 lutego 2013 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
23 maja 2012 ATM WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
16 maja 2012 ATM Ostatni dzień notowań akcji spółki ATM SA z prawem do objęcia akcji spółki ATM SI SA.
15 maja 2012 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 ATM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
23 marca 2012 ATM NWZA ws. podziału spółki pod firmą: ATM S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku na spółkę pod firmą: ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie.
27 lutego 2012 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
19 lipca 2011 ATM Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
5 lipca 2011 ATM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
1 lipca 2011 ATM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
16 maja 2011 ATM WZA
13 maja 2011 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ATM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
25 lutego 2011 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
17 grudnia 2010 ATM Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
29 listopada 2010 ATM NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
15 listopada 2010 ATM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.