EFIXDM

Data Spółka Wydarzenie
19 października 2020 EFIXDM Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
7 października 2020 EFIXDM NWZA ws. uchylenia uchwał nr 14, 16 i 17 ZWZ z 13 sierpnia 2020 roku.
14 sierpnia 2020 EFIXDM Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2020 EFIXDM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
16 lipca 2020 EFIXDM Dzień wykupu akcji spółki przez Eques Investment po cenie 3,89 zł za akcję.
13 lipca 2020 EFIXDM Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
10 czerwca 2020 EFIXDM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
8 maja 2020 EFIXDM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eques Investment TFI.
23 kwietnia 2020 EFIXDM NWZA ws. zmiany statutu, zmian w RN oraz przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na NC.
9 kwietnia 2020 EFIXDM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eques Investment TFI.
14 lutego 2020 EFIXDM Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 EFIXDM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
15 października 2019 EFIXDM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.
30 sierpnia 2019 EFIXDM Publikacja raportu za 2018 rok.
14 sierpnia 2019 EFIXDM Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 EFIXDM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 EFIXDM Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 EFIXDM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 EFIXDM Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 EFIXDM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
11 czerwca 2018 EFIXDM Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 EFIXDM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 EFIXDM NWZA ws. powołania nowego członka RN.
14 lutego 2018 EFIXDM Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
5 grudnia 2017 EFIXDM NWZA ws. powołania nowego członka RN.
14 listopada 2017 EFIXDM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 EFIXDM Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 EFIXDM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
26 kwietnia 2017 EFIXDM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2016 rok i wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
21 marca 2017 EFIXDM Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 EFIXDM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 EFIXDM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 EFIXDM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
12 maja 2016 EFIXDM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
30 marca 2016 EFIXDM ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok.
4 marca 2016 EFIXDM Publikacja raportu za 2015 rok.
11 lutego 2016 EFIXDM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
9 listopada 2015 EFIXDM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 EFIXDM Pierwszy dzień notowań na NC 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
5 sierpnia 2015 EFIXDM Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
2 lipca 2015 EFIXDM NWZA ws. zmiany statutu, zmiany § 1 ust 8 uchwały Nr 6/2011 NWZA z 01 września 2011 roku, zmiany § 1 ust 8 uchwał nr 19/2015 i 20/2015 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i in.
27 kwietnia 2015 EFIXDM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 EFIXDM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii H i J z wyłączeniem prawa poboru, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
27 marca 2015 EFIXDM Publikacja raportu za 2014 rok.
12 lutego 2015 EFIXDM Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 EFIXDM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
7 listopada 2014 EFIXDM Pierwszy dzień notowań na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 27.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
13 sierpnia 2014 EFIXDM Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 EFIXDM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
29 maja 2014 EFIXDM Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 EFIXDM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
31 stycznia 2014 EFIXDM Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 września 2013 EFIXDM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 sierpnia 2013 EFIXDM Debiut spółki na NC.