AQUAPOZ

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
20 maja 2024 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
15 listopada 2023 AQUAPOZ Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
14 listopada 2023 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
15 sierpnia 2023 AQUAPOZ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
14 sierpnia 2023 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 AQUAPOZ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
22 czerwca 2023 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
5 maja 2023 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2022 rok.
14 lutego 2023 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
8 lipca 2022 AQUAPOZ Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
1 lipca 2022 AQUAPOZ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
30 czerwca 2022 AQUAPOZ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
23 czerwca 2022 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
13 maja 2022 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
6 maja 2022 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 czerwca 2021 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
27 kwietnia 2021 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2020 rok.
12 lutego 2021 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
19 sierpnia 2020 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
27 kwietnia 2020 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
18 czerwca 2019 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
21 czerwca 2018 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
22 czerwca 2017 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
5 maja 2017 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
23 czerwca 2016 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
6 maja 2016 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
5 sierpnia 2015 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
7 maja 2015 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
23 czerwca 2014 AQUAPOZ ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
22 kwietnia 2014 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2013 rok.
26 marca 2014 AQUAPOZ Pierwszy dzień notowań na NC 698.320 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 lutego 2014 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
5 lutego 2014 AQUAPOZ NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 grudnia 2013 AQUAPOZ Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
2 grudnia 2013 AQUAPOZ NWZA ws. m.in. połączenia z AQUA DUE sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E na NC oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
18 czerwca 2013 AQUAPOZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 marca 2013 AQUAPOZ NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego w celu udzielenia wsparcia finansowego, udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy w sprawie udzielenia zabezpieczeń.
7 marca 2013 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 AQUAPOZ WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
15 marca 2012 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 AQUAPOZ Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 AQUAPOZ WZA
16 maja 2011 AQUAPOZ Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 marca 2011 AQUAPOZ Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 AQUAPOZ Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 grudnia 2010 AQUAPOZ NWZA
4 listopada 2010 AQUAPOZ Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
10 września 2010 AQUAPOZ Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D.
9 września 2010 AQUAPOZ Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.