INCANA

Data Spółka Wydarzenie
19 grudnia 2023 INCANA NWZA ws. rezygnacji prezesa zarządu oraz wyboru członków nowego zarządu.
14 listopada 2023 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 INCANA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 INCANA Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 INCANA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 INCANA Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 INCANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 INCANA Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
8 grudnia 2020 INCANA NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmian statutu.
13 listopada 2020 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020 INCANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
29 czerwca 2020 INCANA Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 INCANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 INCANA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 INCANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 INCANA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
26 czerwca 2017 INCANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 INCANA Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
5 lipca 2016 INCANA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
30 czerwca 2016 INCANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
30 maja 2016 INCANA Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 INCANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
29 maja 2015 INCANA Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
15 kwietnia 2015 INCANA NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości nierolnej zabudowanej.
13 lutego 2015 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 INCANA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeniesienia na kapitał zapasowy nie rozliczonego zysku z 2010r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
30 maja 2014 INCANA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 INCANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 INCANA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 INCANA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 INCANA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
29 maja 2012 INCANA Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 INCANA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 INCANA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 INCANA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
26 października 2011 INCANA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
24 października 2011 INCANA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
21 października 2011 INCANA Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
23 sierpnia 2011 INCANA Debiut spółki na NC.