BOS

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2023 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
9 sierpnia 2023 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
10 maja 2023 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
22 marca 2023 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 BOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
11 maja 2022 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
8 grudnia 2021 BOS NWZA ws. wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej oraz zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.
10 listopada 2021 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
11 sierpnia 2021 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
23 czerwca 2021 BOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
12 maja 2021 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 marca 2021 BOS NWZA ws. wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, zmian w statucie, powołania członka/ów RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
18 listopada 2020 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 października 2020 BOS NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
12 sierpnia 2020 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
5 sierpnia 2020 BOS NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
17 czerwca 2020 BOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
13 maja 2020 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
17 marca 2020 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 BOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
15 maja 2019 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 marca 2019 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
4 października 2018 BOS NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany uchwały nr 30/2017 ZWZ z 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków RN.
1 października 2018 BOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.074.426 akcji zwykłych na okaziciela serii V.
21 sierpnia 2018 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
19 czerwca 2018 BOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r. oraz wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.
15 maja 2018 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 lutego 2018 BOS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany uchwały nr 28/2017 WZA z 6.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zmian w statucie.
15 listopada 2017 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
17 sierpnia 2017 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 maja 2017 BOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
11 maja 2017 BOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
10 maja 2017 BOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
31 marca 2017 BOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
3 listopada 2016 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 BOS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
18 sierpnia 2016 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
23 czerwca 2016 BOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r. oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
11 maja 2016 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
27 kwietnia 2016 BOS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
21 marca 2016 BOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 BOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
15 lutego 2016 BOS NWZA ws. zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału banku, ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN oraz zmian w składzie RN.
5 listopada 2015 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 sierpnia 2015 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
10 czerwca 2015 BOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zakresu stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
13 maja 2015 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
6 listopada 2014 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
13 maja 2014 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 BOS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty z lat ubiegłych, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
19 marca 2014 BOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
13 marca 2014 BOS NWZA ws. zmian w składzie RN.
7 listopada 2013 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
20 czerwca 2013 BOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
9 maja 2013 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
19 marca 2013 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
8 listopada 2012 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
21 września 2012 BOS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 sierpnia 2012 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
17 sierpnia 2012 BOS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
2 lipca 2012 BOS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
29 czerwca 2012 BOS Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
28 czerwca 2012 BOS WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz zniesienia "Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.
10 maja 2012 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
4 maja 2012 BOS Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
25 kwietnia 2012 BOS Zakończenie zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów instytucjonalnych.
23 kwietnia 2012 BOS Początek zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów instytucjonalnych.
19 kwietnia 2012 BOS Zakończenie zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów detalicznych oraz budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.
18 kwietnia 2012 BOS Początek budowy księgi popytu na akcje serii P dla inwestorów instytucjonalnych.
12 kwietnia 2012 BOS Początek zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów detalicznych.
14 marca 2012 BOS NWZA ws. zmiany w składzie RN.
28 lutego 2012 BOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
23 listopada 2011 BOS NWZA ws. zmiany uchwały 6/2011 NWZ Banku Ochrony Środowiska SA z 23 września 2011 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej.
9 listopada 2011 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
23 września 2011 BOS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
25 sierpnia 2011 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
25 maja 2011 BOS WZA
16 maja 2011 BOS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
17 marca 2011 BOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.