MERCOR

Data Spółka Wydarzenie
2 grudnia 2024 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2024/2025.
23 sierpnia 2024 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
1 lipca 2024 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2023/2024.
16 lutego 2024 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
1 grudnia 2023 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
20 września 2023 MERCOR Wypłata dywidendy 1,51 zł na akcję.
14 września 2023 MERCOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,51 zł na akcję.
13 września 2023 MERCOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,51 zł na akcję.
7 września 2023 MERCOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
18 sierpnia 2023 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
3 lipca 2023 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2022/2023.
24 lutego 2023 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
26 stycznia 2023 MERCOR NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego, zmiany statutu, ustanowienia programu motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
5 grudnia 2022 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
8 listopada 2022 MERCOR Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
31 października 2022 MERCOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
28 października 2022 MERCOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
30 września 2022 MERCOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
22 sierpnia 2022 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
7 lipca 2022 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
28 lutego 2022 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
3 grudnia 2021 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
30 września 2021 MERCOR Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
22 września 2021 MERCOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
21 września 2021 MERCOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
13 września 2021 MERCOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.
16 sierpnia 2021 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
2 lipca 2021 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
16 marca 2021 MERCOR NWZA ws. zmiany zakresu upoważnienia dla zarządu, objętego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 5 NWZ z 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi do skupu akcji własnych, ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 lutego 2021 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
18 grudnia 2020 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
18 grudnia 2020 MERCOR Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
11 grudnia 2020 MERCOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
10 grudnia 2020 MERCOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
28 września 2020 MERCOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.
14 sierpnia 2020 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
3 lipca 2020 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
30 czerwca 2020 MERCOR NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
21 lutego 2020 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
29 listopada 2019 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
26 września 2019 MERCOR ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.
14 sierpnia 2019 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
28 czerwca 2019 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
22 lutego 2019 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
30 listopada 2018 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
20 września 2018 MERCOR ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
17 sierpnia 2018 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
27 lipca 2018 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
16 lutego 2018 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
30 listopada 2017 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
26 września 2017 MERCOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
21 sierpnia 2017 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
14 lipca 2017 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
20 lutego 2017 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
15 grudnia 2016 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
12 sierpnia 2016 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
9 sierpnia 2016 MERCOR Wypłata dywidendy 0,51 zł na akcję.
26 lipca 2016 MERCOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
25 lipca 2016 MERCOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.
19 lipca 2016 MERCOR ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłaty dywidendy.
17 czerwca 2016 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
31 maja 2016 MERCOR NWZA ws. połączenia spółki z jej spółką zależną MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
15 lutego 2016 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
30 listopada 2015 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
18 września 2015 MERCOR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
7 września 2015 MERCOR Wypłata dywidendy 1,02 zł na akcję.
19 sierpnia 2015 MERCOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,02 zł na akcję.
18 sierpnia 2015 MERCOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,02 zł na akcję.
14 sierpnia 2015 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
5 sierpnia 2015 MERCOR ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy.
19 czerwca 2015 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
19 czerwca 2015 MERCOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
13 lutego 2015 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
28 listopada 2014 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
14 sierpnia 2014 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
29 lipca 2014 MERCOR Wypłata dywidendy 9,26 zł na akcję.
15 lipca 2014 MERCOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,26 zł na akcję.
11 lipca 2014 MERCOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,26 zł na akcję.
7 lipca 2014 MERCOR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy od 1.04.2013 do 31.03.2014 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
10 czerwca 2014 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
14 lutego 2014 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
29 listopada 2013 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
30 września 2013 MERCOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013r.
14 sierpnia 2013 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
19 czerwca 2013 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
14 lutego 2013 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
30 listopada 2012 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012, obejmującego okres od 01.04.2012 do 30.09.2012.
11 września 2012 MERCOR WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012.
14 sierpnia 2012 MERCOR Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
19 czerwca 2012 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011, obejmującego okres od 01.04.2011 do 31.03.2012.
15 czerwca 2012 MERCOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 lutego 2012 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 grudnia 2011 MERCOR Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
30 listopada 2011 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku, obejmującego okres od 01.04.2011 do 30.09.2011.
23 września 2011 MERCOR WZA
12 sierpnia 2011 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku, obejmującego okres od 01.04.2011 do 30.06.2011.
17 czerwca 2011 MERCOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok, obejmującego okres od 01.01.2010 do 31.03.2011.
14 lutego 2011 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.