BERGHOLDI

Data Spółka Wydarzenie
14 października 2024 BERGHOLDI Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 BERGHOLDI Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 BERGHOLDI Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 BERGHOLDI Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 BERGHOLDI Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 BERGHOLDI Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 BERGHOLDI Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
31 maja 2023 BERGHOLDI Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 BERGHOLDI Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 BERGHOLDI Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 BERGHOLDI Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 BERGHOLDI Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 BERGHOLDI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
31 maja 2022 BERGHOLDI Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 BERGHOLDI Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 BERGHOLDI Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 BERGHOLDI Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 BERGHOLDI Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 BERGHOLDI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
31 maja 2021 BERGHOLDI Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 BERGHOLDI Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 BERGHOLDI Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 BERGHOLDI Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 BERGHOLDI Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 BERGHOLDI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 czerwca 2020 BERGHOLDI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 r.
15 maja 2020 BERGHOLDI Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 BERGHOLDI Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 BERGHOLDI NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, wyboru członków RN.
14 listopada 2019 BERGHOLDI Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BERGHOLDI Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 BERGHOLDI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.
31 maja 2019 BERGHOLDI Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 BERGHOLDI Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 BERGHOLDI Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 BERGHOLDI Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 BERGHOLDI Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 sierpnia 2018 BERGHOLDI Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 BERGHOLDI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
9 sierpnia 2018 BERGHOLDI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 lipca 2018 BERGHOLDI Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
30 lipca 2018 BERGHOLDI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zatwierdzenia wyboru członka RN dokonanego przez RN w drodze kooptacji.
28 czerwca 2018 BERGHOLDI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
24 czerwca 2018 BERGHOLDI Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
1 czerwca 2018 BERGHOLDI Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 BERGHOLDI Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 BERGHOLDI NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
14 lutego 2018 BERGHOLDI Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
30 października 2017 BERGHOLDI Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
7 września 2017 BERGHOLDI Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji serii B, 1.200.000 akcji serii C, 204.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 500.000 akcji serii F, 1.000.000 akcji serii G oraz 515.464 akcji serii H.