GOVENA

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2021 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 GOVENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
28 maja 2021 GOVENA Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 sierpnia 2020 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 GOVENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
27 maja 2020 GOVENA Publikacja raportu za 2019 rok.
12 maja 2020 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 lutego 2020 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 GOVENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
30 maja 2019 GOVENA Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 GOVENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
30 maja 2018 GOVENA Publikacja raportu za 2017 rok.
17 maja 2018 GOVENA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, zmiany statutu.
15 maja 2018 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
6 grudnia 2017 GOVENA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 71.040.000 akcji serii A, 45.000.000 akcji serii B, 30.000.000 akcji serii C.