GOVENA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 maja 2024 GOVENA Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
20 września 2023 GOVENA Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
19 września 2023 GOVENA Scalenie akcji w stosunku 10:1.
12 września 2023 GOVENA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
7 września 2023 GOVENA Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
11 sierpnia 2023 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
6 lipca 2023 GOVENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022. do 31.12.2022r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
31 maja 2023 GOVENA Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 GOVENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2 czerwca 2022 GOVENA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Govena Lighting” S.A., zmiany uchwały nr 5 NWZA z 17 maja 2018 oraz upoważnienia RN do uchwalenia jednolitego tekstu statutu.
31 maja 2022 GOVENA Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 GOVENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
28 maja 2021 GOVENA Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 sierpnia 2020 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 GOVENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
27 maja 2020 GOVENA Publikacja raportu za 2019 rok.
12 maja 2020 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 lutego 2020 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 GOVENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
30 maja 2019 GOVENA Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 GOVENA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 GOVENA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 GOVENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
30 maja 2018 GOVENA Publikacja raportu za 2017 rok.
17 maja 2018 GOVENA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, zmiany statutu.
15 maja 2018 GOVENA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 GOVENA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
6 grudnia 2017 GOVENA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 71.040.000 akcji serii A, 45.000.000 akcji serii B, 30.000.000 akcji serii C.