CTE

Data Spółka Wydarzenie
10 stycznia 2023 CTE Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
10 lutego 2021 CTE NWZA ws. zmian w RN.
13 listopada 2020 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
26 sierpnia 2020 CTE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2020 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 CTE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
31 lipca 2019 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
30 lipca 2019 CTE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
27 czerwca 2019 CTE NWZA ws. zmiany statutu spółki oraz zmian w RN. ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 maja 2019 CTE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
8 maja 2019 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
28 lutego 2019 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
7 listopada 2018 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
20 czerwca 2018 CTE ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
9 maja 2018 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
9 marca 2018 CTE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
26 lutego 2018 CTE NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian w RN.
31 października 2017 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 lipca 2017 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 CTE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
9 maja 2017 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 CTE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
22 grudnia 2016 CTE NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 CTE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
11 maja 2016 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 CTE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
15 grudnia 2015 CTE Przydział akcji serii D.
14 grudnia 2015 CTE Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D od inwestorów.
1 grudnia 2015 CTE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D od inwestorów.
30 listopada 2015 CTE Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii D.
26 listopada 2015 CTE Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii D.
17 listopada 2015 CTE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 lipca 2015 CTE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 czerwca 2015 CTE Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 1.000.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii A1, 1.000.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C.