INTELIWIS

Data Spółka Wydarzenie
9 grudnia 2022 INTELIWIS Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2022 INTELIWIS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
20 października 2022 INTELIWIS Dzień wykupu akcji spółki przez Efecte Oyj po cenie 3,99 zł za akcję.
17 października 2022 INTELIWIS Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
26 września 2022 INTELIWIS NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
16 września 2022 INTELIWIS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Efecte Oyj.
17 sierpnia 2022 INTELIWIS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Efecte Oyj.
16 sierpnia 2022 INTELIWIS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 INTELIWIS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 INTELIWIS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 INTELIWIS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 INTELIWIS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
27 lipca 2021 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 INTELIWIS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 INTELIWIS Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 INTELIWIS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 INTELIWIS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
5 sierpnia 2020 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego spółki.
29 maja 2020 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 INTELIWIS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 INTELIWIS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
30 grudnia 2019 INTELIWIS Pierwszy dzień notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2019 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 INTELIWIS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 INTELIWIS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 rok.
1 czerwca 2018 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 INTELIWIS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 INTELIWIS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
16 sierpnia 2017 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2016 rok.
31 maja 2017 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 INTELIWIS NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2016 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
22 czerwca 2016 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
1 czerwca 2016 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 INTELIWIS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
9 września 2015 INTELIWIS NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2015 INTELIWIS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
10 czerwca 2015 INTELIWIS Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 INTELIWIS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 INTELIWIS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
30 grudnia 2014 INTELIWIS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
13 listopada 2014 INTELIWIS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 INTELIWIS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 INTELIWIS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 czerwca 2014 INTELIWIS Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 INTELIWIS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 INTELIWIS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 INTELIWIS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 INTELIWIS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 lipca 2013 INTELIWIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
10 czerwca 2013 INTELIWIS Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 INTELIWIS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
12 lutego 2013 INTELIWIS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 INTELIWIS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 INTELIWIS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
19 lipca 2012 INTELIWIS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
30 czerwca 2012 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
15 maja 2012 INTELIWIS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 INTELIWIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
21 grudnia 2011 INTELIWIS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2011 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
19 sierpnia 2011 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 INTELIWIS WZA
8 czerwca 2011 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 INTELIWIS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.
20 grudnia 2010 INTELIWIS NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
1 października 2010 INTELIWIS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2 i D3.