ATCCARGO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2023 roku.
28 maja 2024 ATCCARGO Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 ATCCARGO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 ATCCARGO Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
19 lipca 2023 ATCCARGO Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
12 lipca 2023 ATCCARGO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
11 lipca 2023 ATCCARGO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
30 czerwca 2023 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2022 roku.
31 maja 2023 ATCCARGO Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 ATCCARGO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 ATCCARGO Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2021 roku.
25 maja 2022 ATCCARGO Publikacja raportu za 2021 rok.
18 maja 2022 ATCCARGO NWZA ws. wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 250.000 oraz od 2.000.001 do 3.000.000 w przypadku ich zbycia przez Artura Jadeszko oraz powołania członka RN.
16 maja 2022 ATCCARGO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 ATCCARGO Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
2 sierpnia 2021 ATCCARGO Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.
26 lipca 2021 ATCCARGO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
23 lipca 2021 ATCCARGO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
30 czerwca 2021 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku.
31 maja 2021 ATCCARGO Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 ATCCARGO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 ATCCARGO Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
3 września 2020 ATCCARGO Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
25 sierpnia 2020 ATCCARGO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
24 sierpnia 2020 ATCCARGO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
14 sierpnia 2020 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2019 roku.
1 czerwca 2020 ATCCARGO Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 ATCCARGO Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 ATCCARGO Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
29 sierpnia 2019 ATCCARGO Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
21 sierpnia 2019 ATCCARGO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
20 sierpnia 2019 ATCCARGO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
14 sierpnia 2019 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2018 roku.
23 maja 2019 ATCCARGO Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 ATCCARGO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ATCCARGO Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2017 roku.
29 maja 2018 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2016 roku.
31 maja 2017 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
25 maja 2016 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
15 maja 2015 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok oraz za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
15 grudnia 2014 ATCCARGO NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, uchylenia uchwały nr 29/2014 WZA z dnia 30.06.2014 oraz zmiany statutu.
12 listopada 2014 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
4 września 2014 ATCCARGO Pierwszy dzień notowań na NC 130.936 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 sierpnia 2014 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian zasad rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
28 maja 2014 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 grudnia 2013 ATCCARGO NWZA ws. połączenia ze spółką OpenLog sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz dematerializacji akcji serii F, ubiegania się o ich wprowadzenie na NC oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 ATCCARGO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
17 maja 2013 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ATCCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ATCCARGO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 października 2012 ATCCARGO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 września 2012 ATCCARGO NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN oraz uchylenia uchwały nr 5/2012 NWZA z 15 lutego 2012.
14 sierpnia 2012 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 czerwca 2012 ATCCARGO WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
15 maja 2012 ATCCARGO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 ATCCARGO Publikacja raportu za 2011 rok.
4 kwietnia 2012 ATCCARGO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
26 marca 2012 ATCCARGO NWZA ws. zmiany w składzie RN.
15 lutego 2012 ATCCARGO NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZA z 23 grudnia 2010, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
14 lutego 2012 ATCCARGO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
19 października 2011 ATCCARGO NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał 22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2011, 26/2011, 27/2011, 28/2011, 29/2011 WZA z 01 czerwca 2011.
9 sierpnia 2011 ATCCARGO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
1 czerwca 2011 ATCCARGO WZA
16 maja 2011 ATCCARGO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 kwietnia 2011 ATCCARGO Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 ATCCARGO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 lutego 2011 ATCCARGO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 lutego 2011 ATCCARGO Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
5 stycznia 2011 ATCCARGO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
23 grudnia 2010 ATCCARGO NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D do obrotu na rynku regulowanym GPW.
15 listopada 2010 ATCCARGO Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.