Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 22 stycznia 2021

09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC styczeń 93,0 92,2
10:00 Polska Polska Ceny produkcji grudzień
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) grudzień 0,2 % 0,0 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) grudzień 0,0 % -0,1 % -0,2 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) grudzień 2,7 % 2,4 %
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa grudzień
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) grudzień -2,1 % -7,1 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) grudzień 3,4 % -2,2 % -4,9 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej grudzień
Sprzedaż detaliczna (m/m) grudzień 20,0 % -5,4 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) grudzień -0,8 % -0,7 % -5,3 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) grudzień -0,8 % -5,3 %
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza styczeń
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto