Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 21 czerwca 2021

  Rumunia - Prawosławne Zielone Świątki - dzień wolny
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC czerwiec 96,1
10:00 Polska Polska Ceny produkcji maj
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) maj 0,5 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) maj 5,9 % 5,3 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) maj 2,9 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa maj
Produkcja przemysłowa (m/m) maj -9,2 %
Produkcja przemysłowa (r/r) maj 29,0 % 44,5 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) maj 44,7 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto