MADKOM

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
18 czerwca 2024 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
21 maja 2024 MADKOM Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
17 kwietnia 2024 MADKOM NWZA ws. zmian w RN.
14 lutego 2024 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
29 sierpnia 2023 MADKOM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2022.
14 sierpnia 2023 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
20 czerwca 2023 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
22 maja 2023 MADKOM Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
15 sierpnia 2022 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
14 czerwca 2022 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
16 maja 2022 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
5 maja 2022 MADKOM Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
16 czerwca 2021 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz za lata poprzednie.
21 maja 2021 MADKOM Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
24 sierpnia 2020 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
14 sierpnia 2020 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
1 czerwca 2020 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
25 maja 2020 MADKOM Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i 2018.
30 maja 2019 MADKOM Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 lipca 2018 MADKOM NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2017.
25 czerwca 2018 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 MADKOM Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MADKOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 lipca 2017 MADKOM Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
21 lipca 2017 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok 2016.
9 maja 2017 MADKOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 MADKOM Publikacja raportu za 2016 rok.
13 lutego 2017 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
12 grudnia 2016 MADKOM NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2016 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
25 lipca 2016 MADKOM NWZA ws. udzielenia zgody na zaciągnięcie pożyczki u członka zarządu Grzegorza Szczechowiaka, wyboru członka RN oraz rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności.
19 maja 2016 MADKOM Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
5 listopada 2015 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
12 czerwca 2015 MADKOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
12 maja 2015 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 kwietnia 2015 MADKOM Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
11 września 2014 MADKOM Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
10 września 2014 MADKOM Scalenie akcji w stosunku 10:1.
28 sierpnia 2014 MADKOM Pierwszy dzień notowań na NC 1.807.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 sierpnia 2014 MADKOM Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 sierpnia 2014 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
23 czerwca 2014 MADKOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H z pozbawieniem prawa poboru, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
6 maja 2014 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
4 kwietnia 2014 MADKOM Pierwszy dzień notowań na NC 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2014 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MADKOM Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
2 lipca 2013 MADKOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
31 maja 2013 MADKOM Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MADKOM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MADKOM Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 lutego 2013 MADKOM NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
9 listopada 2012 MADKOM Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 MADKOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 sierpnia 2012 MADKOM Debiut spółki na NC.