LSTECHHOM

Data Spółka Wydarzenie
22 marca 2023 LSTECHHOM Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
14 lutego 2023 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
9 lutego 2022 LSTECHHOM NWZA ws. zmian w składzie RN i in.
12 listopada 2021 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 sierpnia 2021 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
13 sierpnia 2021 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
7 września 2020 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2020 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
24 lipca 2020 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy oraz dalszego istnienia spółki.
29 maja 2019 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
31 stycznia 2019 LSTECHHOM NWZA ws. zmiany liczby członków RN, zmian w składzie RN, dalszego istnienia spółki (art. 397 Ksh), udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
14 listopada 2018 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
21 czerwca 2018 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
8 czerwca 2018 LSTECHHOM Dzień pierwszego notowania na NC 2.500.000 akcji serii E, 1.800.000 akcji serii F, 2.000.000 akcji serii G, 6.000.000 akcji serii H, 4.227.642 akcje serii I.
15 maja 2018 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2017 rok.
23 kwietnia 2018 LSTECHHOM Przydział akcji serii K.
11 kwietnia 2018 LSTECHHOM Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii K w ramach wykonywania prawa poboru.
6 kwietnia 2018 LSTECHHOM Ostatni dzień notowań na NC 33.894.437 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
3 kwietnia 2018 LSTECHHOM Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii K w ramach wykonywania prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na NC 33.894.437 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
14 lutego 2018 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 LSTECHHOM Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
11 sierpnia 2017 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
12 czerwca 2017 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
15 maja 2017 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 lutego 2017 LSTECHHOM NWZA ws. skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28 lipca 2016, powołania członka RN, zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 05 grudnia 2016 oraz zmiany statutu.
31 grudnia 2016 LSTECHHOM Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
5 grudnia 2016 LSTECHHOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 29.02.2016 r., wyrażenia zgody na zawarcie umowy handlowej, odwołania i powołania członka RN, sfinansowania kosztów ubezpieczenia oc członków zarządu oraz członków RN, wyboru biegłego rewidenta oraz dalszego istnienia spółki.
10 listopada 2016 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
5 października 2016 LSTECHHOM NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
12 sierpnia 2016 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
28 lipca 2016 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 czerwca 2016 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
13 maja 2016 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 LSTECHHOM NWZA ws. uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
7 grudnia 2015 LSTECHHOM NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
6 listopada 2015 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany statutu.
15 maja 2015 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2014 rok.
25 lutego 2015 LSTECHHOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki.
15 maja 2014 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
23 października 2013 LSTECHHOM NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2013 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 LSTECHHOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 LSTECHHOM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 LSTECHHOM Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 LSTECHHOM Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 LSTECHHOM Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 LSTECHHOM Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 LSTECHHOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
27 czerwca 2012 LSTECHHOM Debiut spółki na NC.