BALTICON

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
29 maja 2024 BALTICON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 maja 2024 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
28 lipca 2023 BALTICON Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
7 lipca 2023 BALTICON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
6 lipca 2023 BALTICON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
30 czerwca 2023 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
31 maja 2023 BALTICON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
29 lipca 2022 BALTICON Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
8 lipca 2022 BALTICON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
7 lipca 2022 BALTICON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
30 czerwca 2022 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
31 maja 2022 BALTICON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 BALTICON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
28 maja 2021 BALTICON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
14 sierpnia 2020 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 BALTICON Publikacja raportu za 2019 rok.
14 maja 2020 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
31 maja 2019 BALTICON Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
31 maja 2018 BALTICON Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
31 maja 2017 BALTICON Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
2 czerwca 2016 BALTICON Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 BALTICON ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
16 czerwca 2015 BALTICON Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
20 października 2014 BALTICON Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
17 października 2014 BALTICON Scalenie akcji w stosunku 100:1.
8 października 2014 BALTICON Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
2 października 2014 BALTICON Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 sierpnia 2014 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
17 czerwca 2014 BALTICON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
16 czerwca 2014 BALTICON Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 BALTICON ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
4 czerwca 2013 BALTICON Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
13 lutego 2013 BALTICON NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
13 lutego 2013 BALTICON Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13 listopada 2012 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 212 roku.
14 sierpnia 2012 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 BALTICON WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011, zmiany podziału akcji serii A na poszczególne serie oraz zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A.
15 czerwca 2012 BALTICON Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 BALTICON Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 BALTICON Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 BALTICON WZA
15 czerwca 2011 BALTICON Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 BALTICON Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 BALTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
31 stycznia 2011 BALTICON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
26 stycznia 2011 BALTICON Debiut spółki na NC.