BIOMASS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
19 lipca 2024 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
31 maja 2024 BIOMASS Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
7 lipca 2023 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 BIOMASS Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
14 października 2022 BIOMASS Dzień pierwszego notowania na NC 65.888.088 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
16 sierpnia 2022 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
1 lipca 2022 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
31 maja 2022 BIOMASS Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 BIOMASS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 BIOMASS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
23 lipca 2021 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
31 maja 2021 BIOMASS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 BIOMASS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 BIOMASS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
18 września 2020 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.
14 sierpnia 2020 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 lipca 2020 BIOMASS Publikacja raportu za 2019 rok.
21 maja 2020 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
31 maja 2019 BIOMASS Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
23 kwietnia 2019 BIOMASS NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
14 lutego 2019 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 BIOMASS Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.
25 października 2018 BIOMASS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
1 października 2018 BIOMASS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 sierpnia 2018 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
22 czerwca 2018 BIOMASS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
31 maja 2018 BIOMASS Publikacja raportu za 2017 rok.
30 maja 2018 BIOMASS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
15 maja 2018 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
3 października 2017 BIOMASS Dzień pierwszego notowania na NC 2.500.000 akcji serii A, 4.000.000 akcji serii C, 4.000.000 akcji serii D, 1.875.000 akcji serii F.
14 sierpnia 2017 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 BIOMASS Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
15 czerwca 2016 BIOMASS Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 BIOMASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
27 maja 2015 BIOMASS Publikacja raportu za 2014 rok.
16 kwietnia 2015 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
28 stycznia 2015 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
17 listopada 2014 BIOMASS NWZA ws. uchylenia uchwały nr 9 WZA z dnia 7 kwietnia 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 BIOMASS Publikacja raportu za 2013 rok.
27 czerwca 2014 BIOMASS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 kwietnia 2014 BIOMASS NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dopuszczenia praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu na NC, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
6 lutego 2014 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BIOMASS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 BIOMASS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 BIOMASS Publikacja raportu za 2012 rok.
27 czerwca 2013 BIOMASS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
15 maja 2013 BIOMASS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
28 stycznia 2013 BIOMASS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 grudnia 2012 BIOMASS Debiut spółki na NC.