SIMFABRIC

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2021 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
27 lipca 2021 SIMFABRIC Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
6 lipca 2021 SIMFABRIC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
5 lipca 2021 SIMFABRIC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
28 czerwca 2021 SIMFABRIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
10 maja 2021 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
18 marca 2021 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2020 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
3 sierpnia 2020 SIMFABRIC Dzień pierwszego notowania na NC 156.000 akcji serii A oraz 625.000 akcji serii B.
26 czerwca 2020 SIMFABRIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
22 maja 2020 SIMFABRIC Publikacja raportu za 2019 rok.
13 maja 2020 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
7 kwietnia 2020 SIMFABRIC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.469.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.