SIMFABRIC

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2023 SIMFABRIC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 SIMFABRIC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 maja 2023 SIMFABRIC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 SIMFABRIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 SIMFABRIC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 SIMFABRIC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
12 sierpnia 2022 SIMFABRIC Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.625.000 akcji serii A i 625.000 akcji serii B. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
30 czerwca 2022 SIMFABRIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 SIMFABRIC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka RN, zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN, zatwierdzenia decyzji zarządu o zmianie polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na MSR i MSSF począwszy od 1 stycznia 2021 r.
14 lutego 2022 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
27 lipca 2021 SIMFABRIC Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
6 lipca 2021 SIMFABRIC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
5 lipca 2021 SIMFABRIC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
28 czerwca 2021 SIMFABRIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
10 maja 2021 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
18 marca 2021 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2020 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
3 sierpnia 2020 SIMFABRIC Dzień pierwszego notowania na NC 156.000 akcji serii A oraz 625.000 akcji serii B.
26 czerwca 2020 SIMFABRIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
22 maja 2020 SIMFABRIC Publikacja raportu za 2019 rok.
13 maja 2020 SIMFABRIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
7 kwietnia 2020 SIMFABRIC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.469.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.