KOFAMA

Data Spółka Wydarzenie
19 października 2020 KOFAMA Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
14 sierpnia 2020 KOFAMA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
17 czerwca 2020 KOFAMA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zarmen Sp. z o.o.
1 czerwca 2020 KOFAMA NWZA ws. wycofania akcji spółki serii C1 i C2 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
18 maja 2020 KOFAMA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zarmen Sp. z o.o.
15 maja 2020 KOFAMA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
21 kwietnia 2020 KOFAMA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
20 marca 2020 KOFAMA Publikacja raportu za 2019 rok.
19 listopada 2019 KOFAMA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2019 KOFAMA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 KOFAMA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 KOFAMA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 KOFAMA ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki(art. 397 k.s.h.).
14 marca 2019 KOFAMA Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 KOFAMA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
4 października 2018 KOFAMA NWZA ws. zmian w składzie RN, zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu, ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego zarządu.
14 sierpnia 2018 KOFAMA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 KOFAMA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 KOFAMA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2017.
21 marca 2018 KOFAMA Publikacja raportu za 2017 rok.
8 stycznia 2018 KOFAMA NWZA ws. zobowiązania zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, przygotowania informacji o bieżącej sytuacji w spółce oraz planu działań zaspokojenia zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1, powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, powołania pełnomocnika walnego zgromadzenia, podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 KOFAMA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
6 listopada 2017 KOFAMA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2017 KOFAMA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 KOFAMA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 maja 2017 KOFAMA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
21 marca 2017 KOFAMA Publikacja raportu za 2016 rok.
30 stycznia 2017 KOFAMA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.567.838 akcji serii C1 oraz 51.251 akcji serii C2.