TELESTO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 TELESTO Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
11 maja 2023 TELESTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
21 marca 2023 TELESTO Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
7 września 2022 TELESTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
16 sierpnia 2022 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 TELESTO Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
7 lipca 2021 TELESTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
9 czerwca 2021 TELESTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 TELESTO Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
9 października 2020 TELESTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 TELESTO Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 TELESTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 TELESTO Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
5 lipca 2018 TELESTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 TELESTO Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 TELESTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 TELESTO Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
10 czerwca 2016 TELESTO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
4 maja 2016 TELESTO Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 lipca 2015 TELESTO NWZA ws. ustalenia liczby członków RN powoływanych na nową kadencję oraz powołania członków RN.
22 czerwca 2015 TELESTO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C i D, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zakup od Telesto Sp. z o.o. licencji.
15 maja 2015 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
17 kwietnia 2015 TELESTO Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 TELESTO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
18 kwietnia 2014 TELESTO Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 lipca 2013 TELESTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
27 marca 2013 TELESTO Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 TELESTO WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
14 maja 2012 TELESTO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
18 kwietnia 2012 TELESTO Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 TELESTO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 TELESTO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
10 października 2011 TELESTO NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany sposobu wynagradzania członków RN.
16 sierpnia 2011 TELESTO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 lipca 2011 TELESTO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
26 lipca 2011 TELESTO Debiut spółki na NC.