ASTRO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
1 lipca 2024 ASTRO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
31 maja 2024 ASTRO Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
13 listopada 2023 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
26 października 2023 ASTRO NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, odwołania i powołania członków RN.
11 sierpnia 2023 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
26 czerwca 2023 ASTRO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
27 maja 2023 ASTRO Publikacja raportu za 2022 rok.
25 maja 2023 ASTRO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki.
12 maja 2023 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 ASTRO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
13 lutego 2023 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
30 grudnia 2022 ASTRO NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany aktywów oraz na nabycie akcji własnych spółki.
9 listopada 2022 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 ASTRO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 ASTRO Publikacja raportu za 2021 rok.
12 maja 2022 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
10 lutego 2022 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
28 grudnia 2021 ASTRO NWZA ws. zmian w składzie RN, w tym dokooptowania 3 nowych członków.
22 listopada 2021 ASTRO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
15 listopada 2021 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
21 lipca 2021 ASTRO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 ASTRO Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
1 marca 2021 ASTRO NWZA ws. zmiany statutu.
15 lutego 2021 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ASTRO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ASTRO Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
23 lipca 2019 ASTRO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 ASTRO Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
29 sierpnia 2018 ASTRO NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 30 czerwca 2018 oraz wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z prezesem zarządu spółki.
14 sierpnia 2018 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 czerwca 2018 ASTRO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
31 maja 2018 ASTRO Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
19 marca 2018 ASTRO NWZA ws. zmiany statutu.
14 lutego 2018 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
6 listopada 2017 ASTRO NWZA ws. zmian statutu oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C.
11 sierpnia 2017 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 ASTRO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
25 maja 2017 ASTRO Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 lutego 2016 ASTRO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
21 stycznia 2016 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
2 grudnia 2015 ASTRO NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
30 lipca 2015 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
28 lipca 2015 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lipca 2015 ASTRO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
23 czerwca 2015 ASTRO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
20 maja 2015 ASTRO Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
19 listopada 2014 ASTRO NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
30 września 2014 ASTRO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
14 sierpnia 2014 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
13 maja 2014 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 ASTRO NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru, dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 ASTRO Publikacja raportu za 2012 rok.
26 czerwca 2013 ASTRO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o.
15 maja 2013 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 marca 2013 ASTRO NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz powołania członków RN.
10 lutego 2013 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
16 sierpnia 2012 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
12 lipca 2012 ASTRO WZA ws. m.in. pokrycia straty.
27 czerwca 2012 ASTRO Publikacja raportu za 2011 rok.
18 maja 2012 ASTRO NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
14 maja 2012 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ASTRO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 ASTRO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 ASTRO WZA
16 maja 2011 ASTRO Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 ASTRO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
15 kwietnia 2011 ASTRO NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz powołania członka rady nadzorczej.
9 lutego 2011 ASTRO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.