EMTASIA

Data Spółka Wydarzenie
13 grudnia 2023 EMTASIA Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2023 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2023 EMTASIA NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC oraz zmiany statutu.
11 sierpnia 2023 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2023 EMTASIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
31 maja 2023 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
29 lipca 2022 EMTASIA Dzień wykupu akcji spółki przez Elemental Holding S.A. oraz EFF B.V. po cenie 34,19 zł za akcję.
26 lipca 2022 EMTASIA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
5 lipca 2022 EMTASIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
31 maja 2022 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 EMTASIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
28 maja 2021 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
11 lutego 2021 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
13 lipca 2020 EMTASIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
29 czerwca 2020 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
8 czerwca 2020 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
3 kwietnia 2020 EMTASIA Początek notowań spółki PRIME (PMT) pod nazwą EMTASIA (EMA) w związku ze zmianą firmy.
14 lutego 2020 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
16 grudnia 2019 EMTASIA NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2019 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
9 października 2019 EMTASIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
6 września 2019 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 sierpnia 2019 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 EMTASIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
31 maja 2018 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 EMTASIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
31 maja 2017 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
12 kwietnia 2017 EMTASIA NWZA ws. zmiany statutu.
14 lutego 2017 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 EMTASIA Dzień pierwszego notowania na NC 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
11 sierpnia 2016 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 EMTASIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
2 czerwca 2016 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
11 maja 2016 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 marca 2016 EMTASIA Dzień pierwszego notowania na NC 288.283 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
15 lutego 2016 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 EMTASIA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 EMTASIA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 EMTASIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
15 maja 2015 EMTASIA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 EMTASIA Publikacja raportu za 2014 rok.
28 kwietnia 2015 EMTASIA NWZA ws. zmiany w składzie RN.
26 marca 2015 EMTASIA Początek notowań spółki CERTUS (CCA) pod nazwą PRIME (PMT), w związku ze zmianą firmy.
16 marca 2015 EMTASIA Pierwszy dzień notowania na NC 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 58.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 lutego 2015 EMTASIA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 EMTASIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
7 listopada 2014 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 EMTASIA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
11 czerwca 2014 EMTASIA NWZA ws. zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 czerwca 2014 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 maja 2014 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 EMTASIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
1 kwietnia 2014 EMTASIA Pierwszy dzień notowania na NC 1.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
31 marca 2014 EMTASIA Ostatni dzień notowania na NC 207.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 lutego 2014 EMTASIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 stycznia 2014 EMTASIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii E i F oraz PDA serii E i F oraz ich dematerializację, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A oraz ich dematerializację, powołania członka RN i zmiany statutu.
26 listopada 2013 EMTASIA Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 207.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 listopada 2013 EMTASIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.