MMCPL

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
27 czerwca 2024 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
29 maja 2024 MMCPL Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
31 maja 2023 MMCPL Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
29 sierpnia 2022 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
12 sierpnia 2022 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 maja 2022 MMCPL Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
27 sierpnia 2021 MMCPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2020 roku z kapitału zapasowego.
13 sierpnia 2021 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 maja 2021 MMCPL Publikacja raportu za 2020 rok.
15 maja 2021 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
14 stycznia 2021 MMCPL NWZA ws. przedstawienia przez zarząd informacji oraz dyskusji na temat bieżącego stanu spraw spółki, w szczególności wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności spółki.
13 listopada 2020 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
19 czerwca 2020 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
14 lutego 2020 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
23 lipca 2019 MMCPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 MMCPL Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 czerwca 2018 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 MMCPL Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
26 czerwca 2017 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 lub uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
26 maja 2017 MMCPL Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
24 czerwca 2016 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 lub uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
31 maja 2016 MMCPL Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
19 listopada 2015 MMCPL NWZA ws. zmiany treści statutu oraz zmiany składu RN.
13 listopada 2015 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
2 lipca 2015 MMCPL Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
18 czerwca 2015 MMCPL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
17 czerwca 2015 MMCPL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
10 czerwca 2015 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
18 marca 2015 MMCPL Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
20 listopada 2014 MMCPL NWZA ws. powołania członków RN.
14 listopada 2014 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MMCPL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 MMCPL Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 MMCPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
31 maja 2013 MMCPL Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
26 listopada 2012 MMCPL NWZA ws. zmiany zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 MMCPL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MMCPL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 MMCPL WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym.
13 czerwca 2012 MMCPL Publikacja raportu za 2011 rok.
16 maja 2012 MMCPL NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków RN.
15 maja 2012 MMCPL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 MMCPL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 grudnia 2011 MMCPL NWZA ws. przyznania wynagrodzenia przewodniczącemu RN.
12 października 2011 MMCPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
10 października 2011 MMCPL Debiut spółki na NC.