SYGNITY

Data Spółka Wydarzenie
11 sierpnia 2022 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
14 czerwca 2022 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
24 lutego 2022 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
16 grudnia 2021 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
13 sierpnia 2021 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
18 czerwca 2021 SYGNITY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 czerwca 2021 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
31 marca 2021 SYGNITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku.
19 marca 2021 SYGNITY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
26 lutego 2021 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
17 grudnia 2020 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
28 sierpnia 2020 SYGNITY NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie", ustanowienia programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2020 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
10 czerwca 2020 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
25 maja 2020 SYGNITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
28 lutego 2020 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
20 grudnia 2019 SYGNITY NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
18 grudnia 2019 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
17 grudnia 2019 SYGNITY Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.703.705 akcji serii Z oraz 7.500.000 akcji serii AA.
14 sierpnia 2019 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
30 lipca 2019 SYGNITY NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
14 czerwca 2019 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
25 marca 2019 SYGNITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.
1 marca 2019 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
15 stycznia 2019 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
5 grudnia 2018 SYGNITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
30 października 2018 SYGNITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2018 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
25 czerwca 2018 SYGNITY ZWZA ws. uchylenia uchwały nr 2 NWZ z 16 stycznia 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz emisji obligacji w ramach programu emisji.
22 czerwca 2018 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
27 marca 2018 SYGNITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
22 lutego 2018 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
30 stycznia 2018 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
9 stycznia 2018 SYGNITY NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 września 2017 SYGNITY NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dalszego istnienia spółki.
10 sierpnia 2017 SYGNITY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
31 lipca 2017 SYGNITY NWZA ws. zmian w statucie, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
30 czerwca 2017 SYGNITY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
31 marca 2017 SYGNITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.
1 marca 2017 SYGNITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 lutego 2017 SYGNITY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
16 grudnia 2016 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
16 listopada 2016 SYGNITY NWZA ws. zwiększenia liczby członków RN do 6 członków, wyboru nowego członka RN w ramach aktualnej kadencji oraz zmiany statutu.
10 sierpnia 2016 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
25 maja 2016 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
24 marca 2016 SYGNITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
15 lutego 2016 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
17 grudnia 2015 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
18 września 2015 SYGNITY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
6 sierpnia 2015 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
26 maja 2015 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
31 marca 2015 SYGNITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 r. oraz nabycia akcji własnych.
10 lutego 2015 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
8 grudnia 2014 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
28 listopada 2014 SYGNITY NWZA ws. zmiany uchwały Nr 1 WZA z dnia 29 sierpnia 2011 r.
7 sierpnia 2014 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
27 maja 2014 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
31 marca 2014 SYGNITY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2013, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
25 lutego 2014 SYGNITY Wprowadzenie do obrotu na GPW 77.424 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
11 lutego 2014 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 sierpnia 2013 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
20 maja 2013 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
4 lutego 2013 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
10 stycznia 2013 SYGNITY WZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
7 grudnia 2012 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 21 miesięcy roku obrotowego 2011/2012.
12 września 2012 SYGNITY NWZA ws. powołania członków RN.
16 sierpnia 2012 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
9 lipca 2012 SYGNITY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland.
8 maja 2012 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
27 marca 2012 SYGNITY NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany w Regulaminie RN.
12 marca 2012 SYGNITY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland.
14 lutego 2012 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
9 listopada 2011 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
31 sierpnia 2011 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 sierpnia 2011 SYGNITY NWZA ws. emisji obligacji w ramach programu emisji.
30 czerwca 2011 SYGNITY WZA
11 maja 2011 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
12 kwietnia 2011 SYGNITY Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
6 kwietnia 2011 SYGNITY NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą: Sygnity Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze spółką pod firmą: "PROJEKTY BANKOWE POLSOFT" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
20 marca 2011 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 SYGNITY NWZA