SYGNITY

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
20 września 2024 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
17 maja 2024 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
21 marca 2024 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.
23 listopada 2023 SYGNITY NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz zmiany uchwały numer 4 z dnia 28 sierpnia 2020 roku NWZ w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego.
15 listopada 2023 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.
11 sierpnia 2023 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
14 czerwca 2023 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
9 maja 2023 SYGNITY NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
28 marca 2023 SYGNITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.
10 lutego 2023 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
14 grudnia 2022 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
30 września 2022 SYGNITY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
24 sierpnia 2022 SYGNITY NWZA ws. zmiany statutu.
11 sierpnia 2022 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
14 czerwca 2022 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
10 maja 2022 SYGNITY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe B.V.
4 maja 2022 SYGNITY Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe B.V. z 12 zł na 9,50 zł za sztukę.
22 kwietnia 2022 SYGNITY NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN.
11 kwietnia 2022 SYGNITY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe B.V.
31 marca 2022 SYGNITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2021 roku.
24 lutego 2022 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
16 grudnia 2021 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
13 sierpnia 2021 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
18 czerwca 2021 SYGNITY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 czerwca 2021 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
31 marca 2021 SYGNITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku.
19 marca 2021 SYGNITY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
26 lutego 2021 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
17 grudnia 2020 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
28 sierpnia 2020 SYGNITY NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie", ustanowienia programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2020 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
10 czerwca 2020 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
25 maja 2020 SYGNITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
28 lutego 2020 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
20 grudnia 2019 SYGNITY NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
18 grudnia 2019 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
17 grudnia 2019 SYGNITY Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.703.705 akcji serii Z oraz 7.500.000 akcji serii AA.
14 sierpnia 2019 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
30 lipca 2019 SYGNITY NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
14 czerwca 2019 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
25 marca 2019 SYGNITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.
1 marca 2019 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
15 stycznia 2019 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
5 grudnia 2018 SYGNITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
30 października 2018 SYGNITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2018 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
25 czerwca 2018 SYGNITY ZWZA ws. uchylenia uchwały nr 2 NWZ z 16 stycznia 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz emisji obligacji w ramach programu emisji.
22 czerwca 2018 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
27 marca 2018 SYGNITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
22 lutego 2018 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
30 stycznia 2018 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
9 stycznia 2018 SYGNITY NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 września 2017 SYGNITY NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dalszego istnienia spółki.
10 sierpnia 2017 SYGNITY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
31 lipca 2017 SYGNITY NWZA ws. zmian w statucie, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
30 czerwca 2017 SYGNITY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
31 marca 2017 SYGNITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.
1 marca 2017 SYGNITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 lutego 2017 SYGNITY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
16 grudnia 2016 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
16 listopada 2016 SYGNITY NWZA ws. zwiększenia liczby członków RN do 6 członków, wyboru nowego członka RN w ramach aktualnej kadencji oraz zmiany statutu.
10 sierpnia 2016 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
25 maja 2016 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
24 marca 2016 SYGNITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
15 lutego 2016 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
17 grudnia 2015 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
18 września 2015 SYGNITY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
6 sierpnia 2015 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
26 maja 2015 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
31 marca 2015 SYGNITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 r. oraz nabycia akcji własnych.
10 lutego 2015 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
8 grudnia 2014 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
28 listopada 2014 SYGNITY NWZA ws. zmiany uchwały Nr 1 WZA z dnia 29 sierpnia 2011 r.
7 sierpnia 2014 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
27 maja 2014 SYGNITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
31 marca 2014 SYGNITY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2013, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
25 lutego 2014 SYGNITY Wprowadzenie do obrotu na GPW 77.424 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
11 lutego 2014 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 sierpnia 2013 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
20 maja 2013 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
4 lutego 2013 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
10 stycznia 2013 SYGNITY WZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
7 grudnia 2012 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 21 miesięcy roku obrotowego 2011/2012.
12 września 2012 SYGNITY NWZA ws. powołania członków RN.
16 sierpnia 2012 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
9 lipca 2012 SYGNITY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland.
8 maja 2012 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
27 marca 2012 SYGNITY NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany w Regulaminie RN.
12 marca 2012 SYGNITY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland.
14 lutego 2012 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
9 listopada 2011 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
31 sierpnia 2011 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 sierpnia 2011 SYGNITY NWZA ws. emisji obligacji w ramach programu emisji.
30 czerwca 2011 SYGNITY WZA
11 maja 2011 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
12 kwietnia 2011 SYGNITY Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
6 kwietnia 2011 SYGNITY NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą: Sygnity Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze spółką pod firmą: "PROJEKTY BANKOWE POLSOFT" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
20 marca 2011 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 SYGNITY NWZA