EXCELLENC

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
29 maja 2024 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2024 roku.
10 kwietnia 2024 EXCELLENC NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności spółki tj. zmiany § 6 statutu.
14 lutego 2024 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2023 roku.
25 września 2023 EXCELLENC NWZA ws. wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
11 sierpnia 2023 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
1 czerwca 2023 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
31 maja 2022 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
14 maja 2021 EXCELLENC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 EXCELLENC Publikacja raportu za 2020 rok.
12 lutego 2021 EXCELLENC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
28 grudnia 2020 EXCELLENC NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności spółki tj. zmiany § 6 statutu.
13 listopada 2020 EXCELLENC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 EXCELLENC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
15 maja 2020 EXCELLENC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
29 kwietnia 2020 EXCELLENC Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 EXCELLENC Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 EXCELLENC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 EXCELLENC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
17 czerwca 2019 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 EXCELLENC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
12 kwietnia 2019 EXCELLENC Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 EXCELLENC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 EXCELLENC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 EXCELLENC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 EXCELLENC Split akcji w stosunku 1:10.
15 maja 2018 EXCELLENC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 kwietnia 2018 EXCELLENC Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 EXCELLENC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
5 lutego 2018 EXCELLENC Dzień pierwszego notowania na NC 5.520.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
23 października 2017 EXCELLENC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
19 października 2017 EXCELLENC NWZA ws. podziału akcji przez obniżenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2017 EXCELLENC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
22 czerwca 2017 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 EXCELLENC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
12 kwietnia 2017 EXCELLENC Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 EXCELLENC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EXCELLENC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
27 września 2016 EXCELLENC Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
6 września 2016 EXCELLENC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
5 września 2016 EXCELLENC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
12 sierpnia 2016 EXCELLENC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
6 czerwca 2016 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13 maja 2016 EXCELLENC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
31 marca 2016 EXCELLENC Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 EXCELLENC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 października 2015 EXCELLENC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 EXCELLENC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
18 czerwca 2015 EXCELLENC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
15 maja 2015 EXCELLENC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
31 marca 2015 EXCELLENC Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 EXCELLENC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
15 września 2014 EXCELLENC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 2.365.950 akcji zwykłych na okaziciela serii C.