EMONT

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 EMONT Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
4 grudnia 2023 EMONT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2023 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
31 lipca 2023 EMONT Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 lutego 2023 EMONT NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu zarządu i nadzoru przez byłych członków zarządu oraz byłych członków RN, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 29 sierpnia 2022, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia powołania członka RN.
14 lutego 2023 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
29 sierpnia 2022 EMONT NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej, która zostanie zawiązana przez spółkę, wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zmiany statutu.
12 sierpnia 2022 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
21 czerwca 2022 EMONT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 kwietnia 2022 EMONT Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
14 czerwca 2021 EMONT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 kwietnia 2021 EMONT Publikacja raportu za 2020 rok.
15 lutego 2021 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 czerwca 2020 EMONT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
14 maja 2020 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 kwietnia 2020 EMONT Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
18 czerwca 2019 EMONT NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru przewodniczącego RN, wyboru członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
20 maja 2019 EMONT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
12 kwietnia 2019 EMONT Publikacja raportu za 2018 rok.
12 lutego 2019 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
18 czerwca 2018 EMONT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 kwietnia 2018 EMONT Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
20 czerwca 2017 EMONT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
18 maja 2017 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 kwietnia 2017 EMONT Publikacja raportu za 2016 rok.
13 lutego 2017 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
21 czerwca 2016 EMONT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
14 kwietnia 2016 EMONT Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
16 lipca 2015 EMONT Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
3 lipca 2015 EMONT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
2 lipca 2015 EMONT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
23 czerwca 2015 EMONT ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku osigniętego w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, ustalenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
15 maja 2015 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
17 kwietnia 2015 EMONT Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
16 lipca 2014 EMONT Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
2 lipca 2014 EMONT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
30 czerwca 2014 EMONT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
24 czerwca 2014 EMONT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
15 kwietnia 2014 EMONT Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 sierpnia 2013 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
20 czerwca 2013 EMONT ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
14 maja 2013 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
15 kwietnia 2013 EMONT Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 czerwca 2012 EMONT WZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
14 maja 2012 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
18 kwietnia 2012 EMONT Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 EMONT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 EMONT Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 EMONT WZA
24 maja 2011 EMONT NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
13 maja 2011 EMONT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 EMONT Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 EMONT Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.