FASTFIN

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2024 FASTFIN Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
24 września 2024 FASTFIN Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
23 listopada 2023 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
26 września 2023 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
12 września 2023 FASTFIN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.
7 lipca 2023 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 FASTFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
23 listopada 2022 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 FASTFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
24 maja 2022 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 FASTFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 FASTFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 FASTFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
31 maja 2021 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 listopada 2020 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 września 2020 FASTFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.
26 sierpnia 2020 FASTFIN Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
25 sierpnia 2020 FASTFIN Scalenie akcji w stosunku 20:1.
18 sierpnia 2020 FASTFIN Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
13 sierpnia 2020 FASTFIN Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 lipca 2020 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 lipca 2020 FASTFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
2 marca 2020 FASTFIN NWZA ws. połączenia (scalenia) akcji spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
29 listopada 2019 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 maja 2019 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
23 maja 2019 FASTFIN NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz wynagrodzenia członków RN.
2 kwietnia 2019 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 września 2018 FASTFIN NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania na członka RN.
27 sierpnia 2018 FASTFIN NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN oraz zatwierdzenia harmonogramu spłaty przez dłużników spółki.
26 czerwca 2018 FASTFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
19 kwietnia 2018 FASTFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
30 sierpnia 2017 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 FASTFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
17 maja 2017 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 FASTFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
8 listopada 2016 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 FASTFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
12 maja 2016 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 FASTFIN Publikacja raportu za 2015 rok.
10 listopada 2015 FASTFIN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
18 sierpnia 2015 FASTFIN Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
5 sierpnia 2015 FASTFIN NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dopuszczenia i wprowadzenia akcji oraz praw do akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
25 czerwca 2015 FASTFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości spółki.
7 maja 2015 FASTFIN Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 kwietnia 2015 FASTFIN Publikacja raportu za 2014 rok.
12 lutego 2015 FASTFIN Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
9 grudnia 2014 FASTFIN Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
8 grudnia 2014 FASTFIN Scalenie akcji w stosunku 4:1.
1 grudnia 2014 FASTFIN Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
25 listopada 2014 FASTFIN Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
12 listopada 2014 FASTFIN NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 WZA z dnia 09.06.2014r. w sprawie scalenia akcji oraz zmiany statutu.
6 listopada 2014 FASTFIN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
18 sierpnia 2014 FASTFIN Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
9 czerwca 2014 FASTFIN ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
8 maja 2014 FASTFIN Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 FASTFIN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i WIG-Poland.
10 marca 2014 FASTFIN Publikacja raportu za 2013 rok.
7 listopada 2013 FASTFIN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
27 sierpnia 2013 FASTFIN Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
18 czerwca 2013 FASTFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
9 maja 2013 FASTFIN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 FASTFIN Publikacja raportu za 2012 rok.
21 lutego 2013 FASTFIN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
6 listopada 2012 FASTFIN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
21 sierpnia 2012 FASTFIN Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
20 czerwca 2012 FASTFIN WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
10 maja 2012 FASTFIN Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 FASTFIN Publikacja raportu za 2011 rok.
21 lutego 2012 FASTFIN Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 FASTFIN Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 FASTFIN Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 FASTFIN WZA
16 maja 2011 FASTFIN Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
30 kwietnia 2011 FASTFIN Publikacja raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 FASTFIN Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 FASTFIN NWZA