PLANTWEAR

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PLANTWEAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PLANTWEAR Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
30 maja 2024 PLANTWEAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 PLANTWEAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
22 kwietnia 2024 PLANTWEAR Publikacja raportów za III i IV kwartał 2023 roku.
11 stycznia 2024 PLANTWEAR NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2023 PLANTWEAR Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 PLANTWEAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 PLANTWEAR Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 PLANTWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 marca 2023 PLANTWEAR NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G, pozbawienia prawa poboru, ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i RN, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu.
14 lutego 2023 PLANTWEAR Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 PLANTWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 PLANTWEAR Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 PLANTWEAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 PLANTWEAR Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 PLANTWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
23 marca 2022 PLANTWEAR NWZA ws. zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A w ilości 920.000.
14 lutego 2022 PLANTWEAR Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 PLANTWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 PLANTWEAR Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 PLANTWEAR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 PLANTWEAR Publikacja raportu za 2020 rok.
13 maja 2021 PLANTWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
11 lutego 2021 PLANTWEAR Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
10 listopada 2020 PLANTWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
11 sierpnia 2020 PLANTWEAR Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
21 lipca 2020 PLANTWEAR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
13 lipca 2020 PLANTWEAR Dzień pierwszego notowania na NC 80.000 akcji serii A1 oraz 70.000 akcji serii B.
24 czerwca 2020 PLANTWEAR Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 PLANTWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 maja 2020 PLANTWEAR Dzień pierwszego notowania na NC 136.363 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 lutego 2020 PLANTWEAR Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
5 lutego 2020 PLANTWEAR NWZA ws. sprawie zmiany uchwał nr 03/02/2019, 04/02/2019, 05/02/2019 NWZ z 19 lutego 2019, odwołania i powołania członka RN, zmiany statutu i in.
8 stycznia 2020 PLANTWEAR Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 162.192 akcji serii C oraz 65.151 akcji serii D.