CARLSON

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 CARLSON ZWZA
31 maja 2024 CARLSON Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
4 stycznia 2024 CARLSON NWZA
14 listopada 2023 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
28 czerwca 2023 CARLSON ZWZA
31 maja 2023 CARLSON Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 CARLSON ZWZA
31 maja 2022 CARLSON Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
20 stycznia 2022 CARLSON NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (spółka przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (spółka przejmowana) oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.
15 listopada 2021 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
1 września 2021 CARLSON NWZA ws. zmiany składu RN.
16 sierpnia 2021 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
5 lipca 2021 CARLSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 CARLSON Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 CARLSON NWZA ws. powołania członków RN.
15 lutego 2021 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
17 listopada 2020 CARLSON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2020 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
23 września 2020 CARLSON Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
14 września 2020 CARLSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
11 września 2020 CARLSON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
2 września 2020 CARLSON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2020 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 CARLSON Publikacja raportu za 2019 rok.
29 czerwca 2020 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 stycznia 2020 CARLSON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2019 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
29 sierpnia 2019 CARLSON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2019 CARLSON Początek notowań spółki HOTBLOK (HOT) pod nazwą CARLSON (CAI) w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2019 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 CARLSON Wznowienie obrotu akcjami spółki.
8 sierpnia 2019 CARLSON Scalenie akcji w stosunku 100:1.
18 lipca 2019 CARLSON Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
27 czerwca 2019 CARLSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.
31 maja 2019 CARLSON Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
18 kwietnia 2019 CARLSON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
11 kwietnia 2019 CARLSON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 marca 2019 CARLSON NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
14 lutego 2019 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
28 stycznia 2019 CARLSON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2018 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
27 czerwca 2018 CARLSON ZWZA ws. m.in. przekazania zysku netto za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej.
31 maja 2018 CARLSON Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
1 marca 2018 CARLSON NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.
14 lutego 2018 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 CARLSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
29 maja 2017 CARLSON Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
22 listopada 2016 CARLSON NWZA ws. zmiany uchwał nr 1 i 2 NWZ z 29 listopada 2013 roku.
14 listopada 2016 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 CARLSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
1 czerwca 2016 CARLSON Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 CARLSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
26 maja 2015 CARLSON Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
2 lipca 2014 CARLSON Pierwszy dzień notowań na NC 9.435.897 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
25 czerwca 2014 CARLSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii Ł z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 maja 2014 CARLSON Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
31 października 2013 CARLSON NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2013 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
4 czerwca 2013 CARLSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
15 maja 2013 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 CARLSON Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 listopada 2012 CARLSON NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2012 CARLSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 CARLSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 CARLSON WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
1 czerwca 2012 CARLSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
23 maja 2012 CARLSON Split akcji w stosunku 1:5.
15 maja 2012 CARLSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
21 lutego 2012 CARLSON NWZA ws. zmian w statucie oraz podziału akcji.
14 lutego 2012 CARLSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
11 stycznia 2012 CARLSON NWZA ws. zmian w statucie.
14 listopada 2011 CARLSON Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
3 listopada 2011 CARLSON NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2011 CARLSON Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 CARLSON WZA
10 czerwca 2011 CARLSON Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 CARLSON Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
8 marca 2011 CARLSON Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I, J i K.
14 lutego 2011 CARLSON Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
14 października 2010 CARLSON NWZA