DOOK

Data Spółka Wydarzenie
25 września 2023 DOOK Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
14 sierpnia 2023 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
18 lipca 2023 DOOK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
13 czerwca 2023 DOOK Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
31 maja 2023 DOOK Publikacja jednostkowego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
27 marca 2023 DOOK NWZA ws. wycofania wszystkich akcji spółki z obrotu na NC oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
14 lutego 2023 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
13 lutego 2023 DOOK Dzień wykupu akcji spółki przez Dmitrija Żatuchina, Wojciecha Milana, Tomasza Honszę-Żgutowicza, MCA Sp. z o.o. spółka komandytowa, Małgorzatę Żatuchin, Rafała Skuchę, Tomasza Timoszyka i Piotra Broniszewskiego po cenie 23,60 zł za akcję.
8 lutego 2023 DOOK Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
14 listopada 2022 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
15 sierpnia 2022 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 DOOK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 DOOK Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
11 kwietnia 2022 DOOK NWZA ws. umorzenia nabytych przez spółkę akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
19 lutego 2022 DOOK NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, zmiany uchwały nr 8 NWZ z 05.04.2017 r., wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury wyjścia DO OK S.A. ze struktur właścicielskich w spółkach zależnych oraz powołania członka RN.
14 lutego 2022 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
20 września 2021 DOOK Dzień pierwszego notowania na NC 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
12 sierpnia 2021 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
25 czerwca 2021 DOOK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 DOOK Publikacja raportu za 2020 rok.
13 maja 2021 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
10 listopada 2020 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 sierpnia 2020 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 DOOK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 DOOK Publikacja raportu za 2019 rok.
14 maja 2020 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
10 lutego 2020 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
8 listopada 2019 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 września 2019 DOOK Dzień pierwszego notowania na NC 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
9 sierpnia 2019 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 DOOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 DOOK Publikacja raportu za 2018 rok.
25 kwietnia 2019 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
11 lutego 2019 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
8 sierpnia 2018 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 DOOK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
31 maja 2018 DOOK Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 DOOK NWZA ws. uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu RN, uchwalenia regulaminu wynagradzania członków RN, odwołania ze składu RN Dariusza Macniaka, powołania w skład RN oraz akceptacji regulaminu dotyczącego warunków i wymagań uprawniających członków organów spółki, założycieli spółki oraz kadrę zarządzającą do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021.
12 lutego 2018 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
4 grudnia 2017 DOOK Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 150.000 akcji serii B i 200.000 akcji serii D.