DOOK

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2021 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
27 maja 2021 DOOK Publikacja raportu za 2020 rok.
13 maja 2021 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
10 listopada 2020 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 sierpnia 2020 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 DOOK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 DOOK Publikacja raportu za 2019 rok.
14 maja 2020 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
10 lutego 2020 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
8 listopada 2019 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 września 2019 DOOK Dzień pierwszego notowania na NC 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
9 sierpnia 2019 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 DOOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 DOOK Publikacja raportu za 2018 rok.
25 kwietnia 2019 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
11 lutego 2019 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 DOOK Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
8 sierpnia 2018 DOOK Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 DOOK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
31 maja 2018 DOOK Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 DOOK Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 DOOK NWZA ws. uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu RN, uchwalenia regulaminu wynagradzania członków RN, odwołania ze składu RN Dariusza Macniaka, powołania w skład RN oraz akceptacji regulaminu dotyczącego warunków i wymagań uprawniających członków organów spółki, założycieli spółki oraz kadrę zarządzającą do nabycia akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” realizowanego w latach 2017-2021.
12 lutego 2018 DOOK Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
4 grudnia 2017 DOOK Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 150.000 akcji serii B i 200.000 akcji serii D.