CENTURION

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
25 czerwca 2024 CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
28 maja 2024 CENTURION Publikacja raportu za 2023 rok.
14 maja 2024 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
27 czerwca 2023 CENTURION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
15 czerwca 2023 CENTURION Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
27 czerwca 2022 CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
31 maja 2022 CENTURION Publikacja raportu za 2021 rok.
10 maja 2022 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
10 lutego 2022 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
2 lutego 2022 CENTURION Dzień pierwszego notowania na NC 81.979.287 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 listopada 2021 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 CENTURION ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
25 maja 2021 CENTURION Publikacja raportu za 2020 rok.
12 maja 2021 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
15 sierpnia 2020 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
23 lipca 2020 CENTURION ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
15 czerwca 2020 CENTURION Publikacja raportu za 2019 rok.
14 maja 2020 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 lutego 2020 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
30 maja 2019 CENTURION Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 CENTURION Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 CENTURION Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 CENTURION ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
13 czerwca 2016 CENTURION Publikacja raportu za 2015 rok.
14 maja 2016 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
19 lutego 2016 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
14 listopada 2015 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 października 2015 CENTURION Zakończenie zapisów na akcje serii D składanych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
1 października 2015 CENTURION Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D składanych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 sierpnia 2015 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
31 lipca 2015 CENTURION Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
1 lipca 2015 CENTURION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz zmiany statutu.
30 maja 2015 CENTURION Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
17 grudnia 2014 CENTURION NWZA ws. m.in. zmiany Uchwały nr 19 WZA z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 CENTURION NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Dąbrowie Górniczej i Zawoi, na zakup spółek Gama 2009 EOOD, Investcorp EOOD i Lumaro EOOD w Republice Bułgarii oraz na założenie spółki w Wielkiej Brytanii.
14 sierpnia 2014 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 CENTURION Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
18 czerwca 2014 CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu na NC, zmiany statutu oraz wyboru członków RN.
15 maja 2014 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 CENTURION Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
26 listopada 2013 CENTURION Początek notowań spółki STERGAMES (SGM) pod nazwą CENTURION (CTF) w związku ze zmianą firmy.
13 listopada 2013 CENTURION Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
23 września 2013 CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 14/IV/2013 NWZ z 10 kwietnia 2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
14 sierpnia 2013 CENTURION Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
31 lipca 2013 CENTURION Publikacja raportu za 2012 rok.
28 czerwca 2013 CENTURION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 14/IV/2013 ZWZ z 10 kwietnia 2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.
14 maja 2013 CENTURION Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 CENTURION Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
10 kwietnia 2013 CENTURION NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
13 marca 2013 CENTURION NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 lutego 2013 CENTURION Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
3 września 2012 CENTURION Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
30 sierpnia 2012 CENTURION Debiut spółki na NC.