ALUMAST

Data Spółka Wydarzenie
29 lipca 2022 ALUMAST Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
16 maja 2022 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 ALUMAST Dzień wykupu akcji spółki przez Heart (Luxembourg) S.A R.L. po cenie 1,77 zł za akcję.
20 kwietnia 2022 ALUMAST Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
23 marca 2022 ALUMAST Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,77 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HEART (LUXEMBOURG) S.A R.L.
21 marca 2022 ALUMAST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
21 marca 2022 ALUMAST Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez HEART (LUXEMBOURG) S.A R.L. z 1,55 zł na 1,77 zł za sztukę.
18 marca 2022 ALUMAST NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC oraz zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
22 lutego 2022 ALUMAST Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HEART (LUXEMBOURG) S.A R.L.
13 stycznia 2022 ALUMAST NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 ALUMAST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
31 maja 2021 ALUMAST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ALUMAST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 ALUMAST Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
19 czerwca 2019 ALUMAST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
29 października 2018 ALUMAST NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q oraz powołania członka RN.
14 sierpnia 2018 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 ALUMAST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
14 lutego 2018 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 ALUMAST NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru oraz powołania nowych członków RN.
14 sierpnia 2017 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 ALUMAST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
26 maja 2017 ALUMAST Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 ALUMAST Dzień pierwszego notowania na NC 38.457 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
10 czerwca 2016 ALUMAST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 ALUMAST Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 grudnia 2015 ALUMAST Dzień pierwszego notowania na NC 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
29 października 2015 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
8 czerwca 2015 ALUMAST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
31 marca 2015 ALUMAST Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
29 grudnia 2014 ALUMAST NWZA ws. m.in. wprowadzenia nowego regulaminu WZ i RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 ALUMAST ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
28 maja 2014 ALUMAST Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
17 kwietnia 2014 ALUMAST Pierwszy dzień notowań na NC 91.600 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
14 lutego 2014 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 grudnia 2013 ALUMAST NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wprowadzenia do obrotu na NC 91.600 akcji serii I.
31 października 2013 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 czerwca 2013 ALUMAST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ALUMAST Publikacja raportu za 2012 rok.
15 kwietnia 2013 ALUMAST NWZA ws. zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji za zgodą RN.
14 lutego 2013 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 ALUMAST WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
21 maja 2012 ALUMAST Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
3 kwietnia 2012 ALUMAST NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 lutego 2012 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
19 stycznia 2012 ALUMAST Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii K.
18 stycznia 2012 ALUMAST Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
14 listopada 2011 ALUMAST Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 ALUMAST Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
4 października 2011 ALUMAST Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
30 września 2011 ALUMAST Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
6 września 2011 ALUMAST Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
22 sierpnia 2011 ALUMAST NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru.
16 sierpnia 2011 ALUMAST Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
20 czerwca 2011 ALUMAST WZA
20 maja 2011 ALUMAST Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 ALUMAST Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
18 lutego 2011 ALUMAST NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego.
14 lutego 2011 ALUMAST Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.