KLEBAINV

Data Spółka Wydarzenie
10 stycznia 2023 KLEBAINV Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2022 KLEBAINV Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 KLEBAINV Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 KLEBAINV Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 KLEBAINV Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 KLEBAINV Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 KLEBAINV Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 KLEBAINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
17 maja 2021 KLEBAINV Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 KLEBAINV Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 KLEBAINV Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 KLEBAINV Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 KLEBAINV Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
18 marca 2020 KLEBAINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 lutego 2020 KLEBAINV Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
11 grudnia 2019 KLEBAINV Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
15 listopada 2019 KLEBAINV Publikacja raportów za II kwartał 2019 roku.
13 listopada 2019 KLEBAINV Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
10 października 2019 KLEBAINV Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 KLEBAINV Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 czerwca 2018 KLEBAINV ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za 2017 rok.
30 maja 2018 KLEBAINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 KLEBAINV Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
17 kwietnia 2018 KLEBAINV NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, uzupełnienia składu RN, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
14 marca 2018 KLEBAINV NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, powołania członka RN, zamiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
14 lutego 2018 KLEBAINV Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 KLEBAINV Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 KLEBAINV Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 KLEBAINV ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2016 rok, zmiany siedziby spółki oraz zmiany nazwy spółki.
31 maja 2017 KLEBAINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 KLEBAINV Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 KLEBAINV Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 KLEBAINV Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 KLEBAINV Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 KLEBAINV ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok.
3 czerwca 2016 KLEBAINV Publikacja raportu za 2015 rok.
15 maja 2016 KLEBAINV Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 KLEBAINV Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 KLEBAINV Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
10 listopada 2015 KLEBAINV NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2015 KLEBAINV Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 KLEBAINV ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
28 maja 2015 KLEBAINV Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 KLEBAINV Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 KLEBAINV Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
26 stycznia 2015 KLEBAINV NWZA ws. zmian w składzie RN.
27 listopada 2014 KLEBAINV NWZA ws. zmiany statutu.
17 listopada 2014 KLEBAINV Pierwszy dzień notowań na NC 689.125 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 325.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2014 KLEBAINV Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
27 października 2014 KLEBAINV NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 KLEBAINV Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
10 lipca 2014 KLEBAINV Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 czerwca 2014 KLEBAINV Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 264.518 akcji zwykłych na okaziciela serii B.