AGROTOUR

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 AGROTOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 AGROTOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 AGROTOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 AGROTOUR NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
14 lutego 2024 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
13 listopada 2023 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
31 lipca 2023 AGROTOUR Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
17 lipca 2023 AGROTOUR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 lipca 2023 AGROTOUR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2023 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
31 maja 2023 AGROTOUR Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 AGROTOUR Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 AGROTOUR Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 AGROTOUR Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
23 grudnia 2019 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
14 listopada 2019 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
31 maja 2019 AGROTOUR Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
31 maja 2018 AGROTOUR Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 kwietnia 2018 AGROTOUR NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmian w statucie, utworzenia oddziału spółki, potwierdzenia ważności uchwały zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji oraz emisji nowej serii obligacji.
14 lutego 2018 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
31 maja 2017 AGROTOUR Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, zmiany siedziby spółki, zmiany nazwy spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
4 czerwca 2016 AGROTOUR Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
19 kwietnia 2016 AGROTOUR NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zamiany wszystkich akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, zmiany siedziby oraz zmiany nazwy spółki.
15 lutego 2016 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 AGROTOUR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
3 czerwca 2015 AGROTOUR Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 AGROTOUR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 AGROTOUR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 AGROTOUR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
30 maja 2014 AGROTOUR Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 AGROTOUR Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 AGROTOUR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 czerwca 2013 AGROTOUR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
11 czerwca 2013 AGROTOUR Debiut spółki na NC.